VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

LUAJI STAUČALLINE TÖNČÖIDY!

LUAJI STAUČALLINE TÖNČÖIDY!

Livvi
New written Livvic
Tiijätgo, mi on tönčöi? Karjalazil se oli da nygöi on magei syömine. Sidä on ylen helpo luadie da äijiä einehty sih ei pie. Tönčöikse sotkietah hyvin buolua, keskeh pannah talkunua. Vie kerran kai hyvin pieksetäh. Eräs ku tahtonou, ga ližiäy zuaharipeskuu. Čomenduksekse voibi ripoittua eräs toine buolumuarjua.
Sinul pidäy ottua: 100 grammua buolua, 50 grammua talkunua, 50 grammua zuaharipeskuu.
Mi on talkun? Tänäpäi talkunua kois ei luajita. Enne karjalazet iče luajittih sidä kagras libo ozras. Kagrat pandih päččih haudumah. Otettuu niilöi kuivattih, hyväzesti sellitettih da sit survottih. Talkunua ližättih liharokkah, pandih šipainiekkoin syväimekse, keitettih sit kuaššua.