VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

LAHJU DIED’OILE

LAHJU DIED’OILE

Livvi
New written Livvic
Talvel on suuri pruazniekku Uuzi Vuozi. Kai rahvas meijän muas suvaijah sidä: aiguzet dai lapset. Pruazniekakse kaikin varustetah omile da tuttavile lahjat. Il’l’ugi joga vuottu luadiu sidä. Il’l’al ei ole suuri pereh, hänel on muamo da tuatto. Vie Il’l’al on died’oi. Häi eläy kyläs, Veškelykses. Tänä vuon Il’l’u tuatan da muamanke lähtietäh pruazniekakse Veškelykseh, ruvetah vastuamah Uuttu Vuottu kyläs yhtes died’oinke. Il’l’al pidäy varustua lahju died’oile. Mennyt vuon Il’l’u lahjoitti died’oile ongiruagan. Brihačun died’oi on hyvä kalastai. Häi kävyy kalah kezäl dai talvel, ottelou Il’l’uagi kerale.
"Midä olis lahjoittua nygöi?" duumaiččou Il’l’u.
Mi pädis died’oile?" Il’l’u juohatti: školas urokoil heidy opastettih luadimah pienii poimiččuloi.
"Luajin minä poimičun, se pädöy died’oile gribah kävves", ovvosti brihaččuine.
Poimičču Il’l’al rodih ylen hyvä. Vie Il’l’u piirusti died’oile Uvvekse Vuvvekse poštukartočkan da toivotti hänele ozua da lykkyy karjalakse. Kyläh Il’l’u ainos ottau sukset da savakot, luistimet da jiäkur’oipualikan. Died’oinke brihačču hiihtäy, tuatanke kižuau jiäkur’oih järven jiäl. Il’l’an muamo suvaiččou čurata regyzil mäis. Il’l’u sežo kävyy muamanke čuruamah. Muamo ainos iče ottau regyzet, sendäh Il’l’al ei pie mustua niilöis, konzu häi duumaiččou, midä pidäy ottua kyläh.