VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

ŠKOLAH LÄHTENDY

ŠKOLAH LÄHTENDY

Livvi
New written Livvic
Kezä terväh huškahtih. Syvyskuun enzimäzenny päivänny on školah lähtendypäivy. Reboi da hukku tänä vuon enzi kerdua lähtietäh školah. Heijän lohkol on nostettu uuzi škola. Se ei ole suuri, ga on ylen hyvä da čoma. Mečän eläjät iče käydih kruassimah sidä. Se heil rodih harmai. Ikkunpielizet vai kruasittih keldazikse. Duumaittih hyö školan pihuagi, sih istutettih äijy kukkua: keldastu, ruskiedu da sinisty. Pädöy moizes školas opastuo!
Reboi da hukku sovittih lähtie školah kahtei. Reboi-rukal vie pidi vuottua hukkua, ku se huondeksel vai keräi omua reppuu. Aiga opastui! Ei voinnuh, kačo, ehtäs kaikkie varustua. Reppu hukal on uuzi, sinine. Reboilgi on uuzi reppu, ga sil se on keldaine. Uvvet hyvät sovatgi hyö pandih piäle. Muamo ombeli reboile čoman ruskien pluat’an da valgien peredniekän. Piäh reboile sivottih keldaine bantu. Vie keral reboi otti kolme ilmumiäččyy: kelduruspakon, valpahansinizen da vihandan. Hukal on valgei paidu piäl da mustat polvištanit. Ga hukku-rašku ehti jo revustua paijan, koispäi lähtijes pidi sille vie muarjuvetty juvva. Ei maltanuh putilleh juvva, brizgutti kai viet. Hieroi paijan, nygöi sit on ruskei tačmu. Ga sendäh häi pahua mieldy ei pidänyh, hyväs mieles reboinke astui školah. Tulou nygöi opastuo. A kuibo sinä duumaičet, ruvetahgo reboi da hukku hyvin opastumah?