VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Ekolougizet probliemat

Ekolougizet probliemat

Livvi
New written Livvic
Ymbäristön suojelu on olluh tärgienny aziennu ainos. Ga jälgiaigua ymbäristön lijastandu rodih suurekse da vagavakse probliemakse. Tänäpäi nengomat ekolougizet probliemat, kui happovihmat, kogo muailman lämbenemine, ilman, muan da vezistölöin lijastamine, erähien harvinazien elätti- da kazvilajiloin kaduomine, ollah aijankohtazet. Enimät tutkijat ollah sidä mieldy, ku kai nämmä probliemat ollah kiini tevolližuon kehittämizes. Joga vuottu suuret tevolližuslaitokset lijastetah ilmua tuhanzil tonnil pölyy da toizil ebätervehellizil ainehil. Tämän periä hävitäh äijät elätti- da kazvilajit, ligavuu ilmu, vezistöt, mečät da muat. Äijis suuris linnois zavodoin savustamizen täh rodieu savusumu. Joga suures linnas tänäpäi on äijy mašinua. Enzimäzekse, net lijastetah ilmua myrkyainehil; toizekse, niilöin liikundu nostau suuren hälyn linnois. Vuozi vuottu mašinoin lugu linnois vai kazvau, sendäh myrkyainehiigi ilmas liženöy. Ymbäristön suojelu kogo muailmas rodih kaikis tärgiekse aziekse. Tänäpäi rahvas perustetah ymbäristönsuojeltavii yhteiskunnallizii yhtistyksii, ku suas sellittiä kaikkii nämmii probliemoi. Pidäy mustua, ku jogahizes meis rippuu luonnon puhtahus. Meil pidäy akkiloija luonduo. Ekolougizien probliemoin miäry vähenöy, ku ruvennemmo kabrastamah pihoi, meččii, järvilöin da jogiloin randoi, akkiloimah da pidämäh puhtahannu luonduo. Nämmä ruavot avvutetah pidiä luonduo puhtahannu da vähendetäh ekolougizien probliemoin miäriä.