Texts

Return to review | Return to list

Iisussa parentau šokiena šyntynyön

history

September 22, 2023 in 16:18 Нина Шибанова

  • changed the text
    1 Matateššah Iisussa näki miehen, kumpani oli šokiena šyntyn. 2Opaššettavat kyšyttih Häneltä: «Ravvi, ken luati riähkyä, kun tuo mieš šynty šokiena?^ Ičekö hiän, vain hänen vanhemmat?» 3Iisussa vaštasi: «Ei hiän eikä hänen vanhemmat.^ Mieš šynty šokiena, jotta Jumalan työt tultais näkyvih häneššä. 4 Nyt, kuni vielä on päivä, Miun pitäy ruatua niitä töitä, kum pasiekumpasie Miun Työntäjä tahtou. Tulou yö, šilloin kenkänä ei voi ruatua. 5 Kuni Mie olen muailmašša, Mie olen muailman valo». 6 Näin šanottuo Iisussa šylki muah ta ševotti šylen muan kera.^ Šillä ševokšella Hiän voiteli šokien miehen šilmät 7ta šano hä nellähänellä: «Mäne pešeyvy Siloaman kylpylammissa».^ – Siloam merkiččöy: työnnetty. – Mieš mäni, pešeyty ta myöšty näkijä nänäkijänä. 8 Miehen nuapurit ta muutki, ket ennein oli nähty häntä ta tiijet tihtiijettih hänet šokiena, ihmeteltih: «Eikö tämä ole še, ken istu ta kyšy miilostinua»? 9Yhet šanottih: «Hiän še on», a toiset šanottih: «Eijeh, on vain šaman näköni». Šiitä mieš iče šano: «Ka mie še olen». 10 Hyö kyšyttih häneltä: «Mitein šie šait nävön?» 11 Hiän vaštasi: «Mieš, Iisussa nimeltäh, ševotti šylkie muah, voiti šillä miun šilmät ta šano: "Mäne ta pešeyvy Siloaman kylpylammis sakylpylammissa". Mie mänin, pešeyvyin ta šain näköni». 12«Missä še Mieš on»?^ hyö kyšyttih häneltä. Hiän vaštasi: «En tiijä».

February 08, 2023 in 16:39 Нина Шибанова

  • changed the text
    1 Matateššah Iisussa näki miehen, kumpani oli šokiena šyntyn. 2Opaššettavat kyšyttih Häneltä: «Ravvi, ken luati riähkyä, kun tuo mieš šynty šokiena?^ Ičekö hiän, vain hänen vanhemmat?» 3Iisussa vaštasi: «Ei hiän eikä hänen vanhemmat.^ Mieš šynty šokiena, jotta Jumalan työt tultais näkyvih häneššä. 4 Nyt, kuni vielä on päivä, Miun pitäy ruatua niitä töitä, kum pasie Miun Työntäjä tahtou. Tulou yö, šilloin kenkänä ei voi ruatua. 5 Kuni Mie olen muailmašša, Mie olen muailman valo». 6 Näin šanottuo Iisussa šylki muah ta ševotti šylen muan kera.^ Šillä ševokšella Hiän voiteli šokien miehen šilmät 7ta šano hä nellä: «Mäne pešeyvy Siloaman kylpylammissa».^^ Siloam merkiččöy: työnnetty. – Mieš mäni, pešeyty ta myöšty näkijä nä. 8 Miehen nuapurit ta muutki, ket ennein oli nähty häntä ta tiijet tih hänet šokiena, ihmeteltih: «Eikö tämä ole še, ken istu ta kyšy miilostinua»? 9Yhet šanottih: «Hiän še on», a toiset šanottih: «Eijeh, on vain šaman näköni». Šiitä mieš iče šano: «Ka mie še olen». 10 Hyö kyšyttih häneltä: «Mitein šie šait nävön?» 11 Hiän vaštasi: «Mieš, Iisussa nimeltäh, ševotti šylkie muah, voiti šillä miun šilmät ta šano: "Mäne ta pešeyvy Siloaman kylpylammis sa". Mie mänin, pešeyvyin ta šain näköni». 12«Missä še Mieš on»?^ hyö kyšyttih häneltä. Hiän vaštasi: «En tiijä».

February 08, 2023 in 16:21 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: 1 Matateššah Iisussa näki miehen, kumpani oli šokiena šyntyn. 2Opaššettavat kyšyttih Häneltä: «Ravvi, ken luati riähkyä, kun tuo mieš šynty šokiena?^ Ičekö hiän, vain hänen vanhemmat?» 3Iisussa vaštasi: «Ei hiän eikä hänen vanhemmat.^ Mieš šynty šokiena, jotta Jumalan työt tultais näkyvih häneššä. 4 Nyt, kuni vielä on päivä, Miun pitäy ruatua niitä töitä, kum pasie Miun Työntäjä tahtou. Tulou yö, šilloin kenkänä ei voi ruatua. 5 Kuni Mie olen muailmašša, Mie olen muailman valo». 6 Näin šanottuo Iisussa šylki muah ta ševotti šylen muan kera.^ Šillä ševokšella Hiän voiteli šokien miehen šilmät 7ta šano hä nellä: «Mäne pešeyvy Siloaman kylpylammissa». –^ Siloam merkiččöy: työnnetty. – Mieš mäni, pešeyty ta myöšty näkijä nä. 8 Miehen nuapurit ta muutki, ket ennein oli nähty häntä ta tiijet tih hänet šokiena, ihmeteltih: «Eikö tämä ole še, ken istu ta kyšy miilostinua»? 9Yhet šanottih: «Hiän še on», a toiset šanottih: «Eijeh, on vain šaman näköni». Šiitä mieš iče šano: «Ka mie še olen». 10 Hyö kyšyttih häneltä: «Mitein šie šait nävön?» 11 Hiän vaštasi: «Mieš, Iisussa nimeltäh, ševotti šylkie muah, voiti šillä miun šilmät ta šano: "Mäne ta pešeyvy Siloaman kylpylammis sa". Mie mänin, pešeyvyin ta šain näköni». 12«Missä še Mieš on»?^ hyö kyšyttih häneltä. Hiän vaštasi: «En tiijä».