VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Iisus pagižeb ičeze surmanmokiden polhe

Iisus pagižeb ičeze surmanmokiden polhe

Veps
18Kerdan, konz Iisus oli loičmas rahvahatomas tahos, i openikad-ki oliba hänenke, hän küzui heil: «Ken minä olen rahvahan sil’miš

19 sanuiba: «Erased sanuba, miše sinä oled Joan Valatai, erasedIlja, a erased sanuba, mitte-se amuine Jumalan sanankandai, kudamb om eläbzunu

20«Nu a kut küzui Iisus. «Ken minä olen teiden sil’miš Petr sanui: «Sinä oled Jumalan Messia

21Iisus käski heile kovas, miše nikenele ei sanuiži necen polhe, 22i ližazi: «Mehen Poigale tarbiž äi mokitas. Rahvahan vanhembad, ülembaižed papid, käskištonopendajad käraudasoiš hänespäi, i händast surmitas, no koumandel päiväl hän eläbzub

Лука 9:18-22

Russian
18 В одно время, когда Он молился в уединенном месте, и ученики были с Ним, Он спросил их: за кого почитает Меня народ?
19 Они сказали в ответ: за Иоанна Крестителя, а иные за Илию; другие же говорят, что один из древних пророков воскрес.
20 Он же спросил их: а вы за кого почитаете Меня? Отвечал Петр: за Христа Божия.
21 Но Он строго приказал им никому не говорить о сем, 22 сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать, и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть.