VepKar :: Texts

Texts

Return to review | Return to list

Toven Hengi

history

February 27, 2023 in 14:04 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: «Aijemba en paissuh täh näh, ku iče olin teijänke. 5 No nygöi minä menen sen luo, ken minuu työndi.^ Niken teis ei kyzy, kunne minä menen,| 6 no teil on paha mieli sendäh, midä teile sanoin. 7 No minä sanon teile toven: teile roih hyväkse, ku minä lähten iäre. Ku en lähtene, Puolistai ei voi tulla teijän luo. No iäre lähtiettyy minä työnnän Hänen teijän luo, 8 i Häi tulou i ozuttau muailmale, mi on riähky, mi on oigei da mi on suudo. 9 Riähky on sit, ku rahvas ei uskota minuh; 10 oigei tulou nägevih sit, ku menen Tuatan luo, i työ etto enämbi näi minuu; 11 i suudo on sit, ku tämän muailman piämies on jo suudittu. 12 Vie minul olis äijy teile sanottavua, no työ vie etto voi ottua sidä vastah. 13 Konzu Toven Hengi tulou, Häi opastau teidy tundemah kaiken toven. Häi ei pagize omas nimes, a midä kuulou, sidä pagizou, i mi on tulos, sidä sanelou. 14 Häi ylendäy minuu, ku sen, min teile sanou, suau minuspäi. 15 Kai se, mi on Tuatan, on minungi. Sendäh sanoin: Häi suau minuspäi sen, min teile sanou. 16 Kodvazen peräs työ etto enämbi näi minuu, i vie kodvazen peräs työ tuaste näittö minuu».