VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Abevukses ihalmoh

Abevukses ihalmoh

Livvi
New written Livvic
17 Erähät opastujis kyzeltih toine toizel: "Midäbo Häi tahtou sanuo sanoil: "Kodvazen peräs työ etto enämbi näi minuu, i vie kodvazen peräs työ tuaste näittö minuu"? I midä Häi tahtou sanuo sanoil: "Menen Tuatan luo""?

18 "Miksebo Häi pagizou kodvazeh näh"? diivittihes hyö. "Ei Hänen paginua sua ellendiä".

19 Iisus nägi: hyö tahtottih kyzyö Hänel. Häi sanoi heile: "Sego teidy vaivuau, ku sanoin: "Kodvazen peräs työ etto enämbi näi minuu, i vie kodvazen peräs työ tuaste näittö minuu"?

20 Toven, toven sanon teile: Työ rubietto itkemäh ulaittamah, no muailmu rubieu pidämäh hyviä mieldy. Työ puututto tuskih, no teijän tuskat muututah ihastuksekse.

21 Naine, kudai suau lastu, on tuskis, ku hänen aigu on tulluh. No ku lapsi tulou täh ilmah, muamo jo ei musta tuskii, a on hyväs mieles, ku ristikanzu rodiihes muailmah.

22 Työgi nygöi oletto tuskis, no minä roimmos nägemäh teidy vie uvvessah, i sit teil roihes hyvä mieli, kudamua niken ei teil voi kiškuo. 23 Sinä piän työ etto kyzy minul nimidä".

Иоанн 16:17-23

Russian
17 Тут некоторые из учеников Его сказали один другому: что это Он говорит нам: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и: Я иду к Отцу?

18 Итак они говорили: что это говорит Он: "вскоре"? Не знаем, что говорит.

19 Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им: о том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня?

20 Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет.

21 Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир.

22 Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас; 23 и в тот день вы не спросите Меня ни о чем.