VepKar :: Texts

Texts

Return to review | Return to list

Tuatto uskaldi työndiä Pyhän Hengen

history

May 23, 2023 in 16:31 Нина Шибанова

  • created the comments: Apostoloin ruavot. Algusanat.

May 23, 2023 in 15:55 Нина Шибанова

  • changed the text
    1 Iellizes kniigas, hyvä Feofil, kirjutin sinule kaikkeh sih näh, midä Iisus ruadoi da midä Häi opasti alluspäi algajen 2 sih päiväh suate, konzu Händy otettih taivahah.^ Enne taivahah otandua Iisus Pyhän Hengen väil andoi käskyt Hänen vallittuloile apostoloile. 3 Kuolendugorien jälgeh Häi äijil uskottavil dieloloil vie ozutti apostoloile sen, gu Häi on elos.^ Häi jiäviihes heile ei yhten kerran n՚ellänkymmenen päivän aigua da pagizi Jumalan valdah näh. 4 Apostoloinke stolas olles Iisus kieldi heidy: «Älgiä lähtekkiä Jerusalimaspäi, a vuotakkua sidä, min Tuatto uskaldi teile, da mih näh minuspäi kuulitto. 5 Iivan ristii viel, no ei mene äijiä päiviä, i teidy ruvetah ristimäh Pyhäl Hengel». 6 Sit sinne kerävynnyöt rahvas kyzyttih Iisusal: «Ižändy, ongo tämä se aigu, konzu Sinä uvvessah nostat Izrail՚an valdukunnan»? 7 Iisus vastai: «Ei ole teijän dielo tiediä aigoi da aijankohtii, kudamat Tuatto on pannuh omal vallal. 8 No työ suatto väin, ku Pyhä Hengi tulou teijän piäle, i sit työ saneletto toven minuh näh Jerusalimas, kogo Juudies da Samaries da muan agjah suate».

May 23, 2023 in 14:54 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: 1 Iellizes kniigas, hyvä Feofil, kirjutin sinule kaikkeh sih näh, midä Iisus ruadoi da midä Häi opasti alluspäi algajen 2 sih päiväh suate, konzu Händy otettih taivahah. Enne taivahah otandua Iisus Pyhän Hengen väil andoi käskyt Hänen vallittuloile apostoloile. 3 Kuolendugorien jälgeh Häi äijil uskottavil dieloloil vie ozutti apostoloile sen, gu Häi on elos.^ Häi jiäviihes heile ei yhten kerran n՚ellänkymmenen päivän aigua da pagizi Jumalan valdah näh. 4 Apostoloinke stolas olles Iisus kieldi heidy: «Älgiä lähtekkiä Jerusalimaspäi, a vuotakkua sidä, min Tuatto uskaldi teile, da mih näh minuspäi kuulitto. 5 Iivan ristii viel, no ei mene äijiä päiviä, i teidy ruvetah ristimäh Pyhäl Hengel». 6 Sit sinne kerävynnyöt rahvas kyzyttih Iisusal: «Ižändy, ongo tämä se aigu, konzu Sinä uvvessah nostat Izrail՚an valdukunnan»? 7 Iisus vastai: «Ei ole teijän dielo tiediä aigoi da aijankohtii, kudamat Tuatto on pannuh omal vallal. 8 No työ suatto väin, ku Pyhä Hengi tulou teijän piäle, i sit työ saneletto toven minuh näh Jerusalimas, kogo Juudies da Samaries da muan agjah suate».