ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к просмотру | Вернуться к списку

Tuatto uskaldi työndiä Pyhän Hengen

История изменений

23 мая 2023 в 16:31 Нина Шибанова

  • создал(а) комментарий: Apostoloin ruavot. Algusanat.

23 мая 2023 в 15:55 Нина Шибанова

  • изменил(а) текст
    1 Iellizes kniigas, hyvä Feofil, kirjutin sinule kaikkeh sih näh, midä Iisus ruadoi da midä Häi opasti alluspäi algajen 2 sih päiväh suate, konzu Händy otettih taivahah.^ Enne taivahah otandua Iisus Pyhän Hengen väil andoi käskyt Hänen vallittuloile apostoloile. 3 Kuolendugorien jälgeh Häi äijil uskottavil dieloloil vie ozutti apostoloile sen, gu Häi on elos.^ Häi jiäviihes heile ei yhten kerran n՚ellänkymmenen päivän aigua da pagizi Jumalan valdah näh. 4 Apostoloinke stolas olles Iisus kieldi heidy: «Älgiä lähtekkiä Jerusalimaspäi, a vuotakkua sidä, min Tuatto uskaldi teile, da mih näh minuspäi kuulitto. 5 Iivan ristii viel, no ei mene äijiä päiviä, i teidy ruvetah ristimäh Pyhäl Hengel». 6 Sit sinne kerävynnyöt rahvas kyzyttih Iisusal: «Ižändy, ongo tämä se aigu, konzu Sinä uvvessah nostat Izrail՚an valdukunnan»? 7 Iisus vastai: «Ei ole teijän dielo tiediä aigoi da aijankohtii, kudamat Tuatto on pannuh omal vallal. 8 No työ suatto väin, ku Pyhä Hengi tulou teijän piäle, i sit työ saneletto toven minuh näh Jerusalimas, kogo Juudies da Samaries da muan agjah suate».

23 мая 2023 в 14:54 Нина Шибанова

  • создал(а) текст
  • создал(а) перевод текста
  • создал(а) текст: 1 Iellizes kniigas, hyvä Feofil, kirjutin sinule kaikkeh sih näh, midä Iisus ruadoi da midä Häi opasti alluspäi algajen 2 sih päiväh suate, konzu Händy otettih taivahah. Enne taivahah otandua Iisus Pyhän Hengen väil andoi käskyt Hänen vallittuloile apostoloile. 3 Kuolendugorien jälgeh Häi äijil uskottavil dieloloil vie ozutti apostoloile sen, gu Häi on elos.^ Häi jiäviihes heile ei yhten kerran n՚ellänkymmenen päivän aigua da pagizi Jumalan valdah näh. 4 Apostoloinke stolas olles Iisus kieldi heidy: «Älgiä lähtekkiä Jerusalimaspäi, a vuotakkua sidä, min Tuatto uskaldi teile, da mih näh minuspäi kuulitto. 5 Iivan ristii viel, no ei mene äijiä päiviä, i teidy ruvetah ristimäh Pyhäl Hengel». 6 Sit sinne kerävynnyöt rahvas kyzyttih Iisusal: «Ižändy, ongo tämä se aigu, konzu Sinä uvvessah nostat Izrail՚an valdukunnan»? 7 Iisus vastai: «Ei ole teijän dielo tiediä aigoi da aijankohtii, kudamat Tuatto on pannuh omal vallal. 8 No työ suatto väin, ku Pyhä Hengi tulou teijän piäle, i sit työ saneletto toven minuh näh Jerusalimas, kogo Juudies da Samaries da muan agjah suate».