VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Paušin Šan’uu. Lyydilaižin pruaznikpäiv

Paušin Šan’uu

Lyydilaižin pruaznikpäiv

Ludian
New written Ludian
Orazkuu on rikaz pruaznikoile. Orazkuun. 1. päivän myö pruaznuičem Keväden da Ruadon pruaznikkad, orazkuun 9. päivän pidetam meile kaikile merkiččijad Voitonpäiväd. Omid kyläpruaznikkoid orazkuus pidetah erähis lyydilaižis kylis. Ezimarkaks Dyrkänmäges, Koikkaris da Hal’därves 6.orazkuud pidetäh Keväz’-Dyrgin pruaznikkad. A 22. orazkuud Novikuos (nygyy Kujärv, Anuksen piiri); Čarniemes (nygyy Pyhärvi, Čarniemen uuličče, Priäžan piiri) da Liidečuras (nygyy Kendärv, Kompohd’an piiri) Keväz’-Miikulan pruaznikkad.
Kaikil lyydilaižil on sežo oma pruaznikLyydin päiv, kudai pruaznuitah orazkuun 23. päivan. Mikš täl päiväl? D’o kaks’kymment vuotte tagaperin vuodel 2003 orazkuun lopus "Lyydin siebran" valičuksen siebralaižed tuldih Kujärveh ruadomatkah, kus piätettih opastamah lyydin dialektad Kujärves. Silloi lyydin dialektan opastajakse miärättih Lid’a Potaševan. Voin sanoda, što tämä piätand oli tulnu kielen da kul’tuuran elävzoittamižen algotuksekse.
Läs kymmenen vuoden peras orazkuun 17. päivän vuodel 2013 Petrouskois algoitti omad ruadandad yhteskundalline organizacii, kudai sai nimen "Kard’alan Lyydilaižed", sen piäruadandakse on tulnu lyydin dialektan elohdiämine i sen kohenduz. "Kard’alan Lyydilaižed"- organizacijan ohd’adajakš oli miärätty Lidija Konovalovaylen aktivaine da omad ruadandad armastai naine.
Kymmenes vuodes oli azuttu äijän: moned kaikenluaduižed pidod, kiel’lager’, master-klassad i toižed. Lidija Viktorovnan abul Petrouskois oli organizuittu lyydin kielen kursad. Petroiskois ezmaižen opastajan oli Tamara Ščerbakova. Hänen kuolendan dälges lyydin dialktan opastajakse oli tulnu L’udmila Aleksejeva. L’udmila Aleksejeva oli tulnu ezmaižekš lyydin kielen "Lugem lyydikš"- opastundkird’an luadijaks, kudaman häin kirjutti Nadežda Koval’čukanke. I voin sanoda, što tädä suurt dielod azuda heid taričči i ainoz siit abutti Lidija Konovalova.
Orazkuun 17.päivän Kard’alan Tazavaldan rahvahin siebrudentalois "Kard’alan Lyydilaižed"- organizacii pruaznuičči omad tazaigad – 10 vuotte.
Pruaznikole tuli äi rahvast. Lyydilaižiid tervehtamah tuldih Rahvahalližen da regionalližen politikan ministerstvan ruadai Jelena Migunova, Petrouskoin administracijan ruadai Žanna Malejeva, "Periodika"- kird’kodin ohd’adai Natalia Sinickaja, Kielen, literatuuran da hištorijan instituutan tutkijad da toižed organizacijan dovarišad i yhtesruadsiebralaižed. Tervehtuksin dälges oli organizoittu ylen hyvä koncert. Koncertan programmas ozuteltih Petrovskoin hora, "Randaine"- trio, "Seiččemendžtošt keväz"- vokald’oukk, Aleksandr Sem’onov da Angelina Danečkina. Moine hyvä koncert, tiettavaine, mieldutti kaikkid. Koncertan dälges kaikkid vuotettih magedad piiragad, štipanikad hiilavan čajunke.
Lidija Viktorovna on ylen rahmannoi emände, hänen kodi on ainoz täyzi gostid. Hänelluo rahvaz tuldah kaikes Ven’alpiä, mugažo ulgomualpiä.
Orazkuun 21. päivän Lidija Konovalovan kodis pidettih Lyydin päiväd. Kui ainozgi sih oli tulnu äi gostid. Siga oldih kui omad da tuttavad, mugažo gost’ad Samaraspiä, Novosibirskaspiä, Tambovaspiä. Nuored neižned Anastasija Pent’uhina, Lilija Faizullova, Anna Busigina, "Kul’tuuroin dialog"- foruman vuitinottajad, tuldih pagižuttelemah Lyyditalon emändäd. Stolal oli äi magedad syömišt, gost’ad pajatettih yhtes kard’alaižid pajod, siga oli organizuittu telesild, kudamah otettih vuit’ lyydilaižed Pyhärvespiä da Suomespiä. Se oli todehine pruaznik, kudai mieldutti kaikkid.
Lopuks minä voin vai ližata: Rahvaz! Lyydikš pagiškat! Algat vaa unohtagat! Kuni kuulub oma kiel’, sini eläb rahvahan miel’! Vard’oigat omad mamankiel’t! Pagiškat omal kielel!