VepKar :: Texts

Texts

Return to review | Return to list

Jouhkol'a (= Haikol'a)

history

September 26, 2023 in 00:49 Nataly Krizhanovsky

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: – Oliko kerrottu ensimmäisestä eläjäštä? – Šanottih, jotta Jouhko oli ensimmäini. En tiijä, mistä šuvušta. Šillä on Jouhkol’a nimi, Jouhko on tullun. – Mintäh Haikol’akši šanotah kylyä? – Alušta kučuttih Jouhkol’akši, a ken šen on muuttan Haikol’akši mie en tiijä. Tavalliseštihan on Jouhkol’a. Tavallini ensimmäini nimi hänen, Jouhko oli isäntä, šen peruštaja. Šanottih, jotta niitä oli kakši velleštä. Yksi oli Šompajärveh männyn, toini Haikol’ah. Šillä oli kaikki Kuzminat ta Štepanovat, meijän molommissa kylissä muuta ei ni ole. Meijän kyläššä enämpi Kuzminua, sielä Stepanovua.