VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Seppänen Tatjana . Priäžäläine urhomies. 1

Seppänen Tatjana

Priäžäläine urhomies. 1

Livvi
New written Livvic
Pakkaskuul vuvvennu 2024 rodieu 100 vuottu Nevvostoliiton urhomiehen Marija Melentjevan roindas. Oma Mua -lehti da Priäžän etnokul’tuurukeskus pannah allun kirjutuksile, kudamis ruvetah sanelemah tundietun omamualazen elokses da urhotevos.

Tulien vuon 24. pakkaskuudu rodieu 100 vuottu Priäžäs rodivunnuon Nevvostoliiton urhomiehen Marija Melentjevan roindas. Äijät priäžäläzien sugupolvet on kazvatettu Marija Melentjevan urhotevon ezimerkil. Myö čopakosti säilytämmö mustuo omas urhomiehes. Ainavol Priäžän kylän školal jo vuvves 1945 on Marija Melentjevan nimi, hänen nimi on annettu erähäle kylän keskusuuličale, histouriellizeh puustoh on azetettu hänen mustopačas, kudaman luadijannu on tundiettu kivenvestäi Leo Lankinen. Marija Melentjevale on omistettu Priäžän školan Bojukunnivon muzein eräs
ozuttelulois.
Se on tärgei, ku histourielline musto nägyy ainehellizis objektois, ga vie tärgiembi on omamualazien elävy musto. Myö panemmo rattahile kirjutussarjan Marija Melentjevan elokses da urhotevos, ku vai vois enämbi rahvastu tiijustas nuores tiijustelijas, kudai oli kuadunuh Suuren Ižänmuallizen voinan aigah bojutehtäviä täyttäjes.

NEVVOSTOLIITON URHOMIEHEN ARVONIMI
Syvyskuun 25.
päivänny rodieu 80 vuottu, kui Marija Melentjevale oli annettu Nevvostoliiton urhomiehen arvonimi. Suuri rouli tulien urhomiehen luondehen kehittymizes oli školal. Kai Nevvostoliiton školaniekat oldih silloi pionieroinnu da komsomolah kuulujinnu. Nämmä nuorižoyhtistykset harjaitettih lapsii suvaimah ruadua, autettih heile ozuttua omassah johtajien, ielolijoin hyvii puolii, opastettih olemah ystävinny da hyövyllizinny omale muale. Marija jo nelländes kluasas opastujes yhtyi pionieruyhtistykseh, oli aktiivizennu pionierannuotti ozua mieliruadoloih, piirusti seinylehtie, ruadoi pikkarazienke.
Hyväs opastundas da pionieran aktiivizes ruavos Marija Melentjeva yhtes toizien Karjalan školien opastujienke oli palkittuopastujat suadih kävvä Vienanmeren-Baltiekkumeren kanuavale. Sih nähte sai tiijustua vahnan, vuvven 1936 lehten kuvas. Nenga mustelou sidä ajelustu Z. V. Morozova Jessoilaspäi (hänes kirjutettih tieduo vuvvennu 1989): "Vuvvennu 1936 minä opastuin Korzan školas kaheksandes kluasas. Opastuin hyvin, olin aktiivizennu yhteiskunnallizis ruadolois, sen periä minuu palkittih da myö saimmo kävvä ekskursiele Vienanmeren-Baltiekkumeren kanuavale. Silloi se oli harvinaine, ylen suuri da tärgei palkičus. Meijän joukos oli Marija Melentjeva. Petroskoin raudutieazemal meidy fotokuvattih. Junal myö lähtimmö Belomorskah, sie meidy istutettih KARL MARKS -laivale. Minä igänäh en nähnyh laivua, sendäh minule se ozuttihes koikse. Sanoin sih nähte Marijale. Myö nagroimmo, ga nikelle sit emmo sanonuh. Marija magai ylähäzel pualičal, minä alahazel. Huondeksel myö lähtimmö ajamah kanuavua myöte. Oli mieleh kaččuo, kui avavutah vorotat, kui vezi nouzou da heittyy salbavolois. Marija oli eloksensuvaiččii tyttöine, vessel da nikonzu ei olluh vaikkani, ainos vai saneli minule, midä tiezi."
Kyläläzih tyttözih niškoi, kudamat harvah gruuzumašinoigi oli nähty, moine matku junal da laival oli erinomazennu da unohtumattomannu matkannu. Dai iče kanuavu, kudai oli avattu laivukullendah niškoi vuvvennu 1933, oli Nevvostoliiton kaikkien rahvahien ylbevyksenny. KARL MARKS -laivu oli enzimäzii laivoi, kudai kulgi Oniegujärven da Vienanmeren yhtistäjän Vienanmeren-Baltiekkumeren kanuavan yheksäs salbavos läbi.