VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Kartinen Alina . Savva Jamščikovin restaurattorin lahja

Kartinen Alina

Savva Jamščikovin restaurattorin lahja

Karelian Proper
New written karelian
Savva Jamščikov: restaurattorin lahja -nimini näyttely toimiu Karjalan taitomusejon šaliloissa. Še on omissettu Savelii (Savva) Jamščikovin 85-vuotispäivällä, kummaista vietettih šajekuušša.

Venäjän anšijoitunuon kulttuuriruatajan Savva Jamščikovin toiminnan piäasiena oli vanhojen, XVXIX vuosišatojen ikonien šäilyttämini ta entistämini. Savelii Vasiljevič šuoritti tutkimušmatkoja Pskovin, Novgorodin ta Vologdan alovehilla, ta matkojen aikoina ečči niitä ikonija hylätyissä kiriköissä ta časoun’oissa.
Karjalah taiteilijan elämä oli šivottu 1960-luvun alušta. Konša Savva Vasiljevič tutki Kižin šuaren ta Oneganiemen kylien kirikköjä ta čason’oja, ni löysi šielä hyvin monta pahašša kunnošša olijie ikonija, mit oli luajittu pohjoisikonimualaukšen tyylissä. Muasteri restauroičči niitä ta niin lahjotti hinnattomilla löytölöillä toisen elämän, myöššytti niitä unholašta šekä luati muinaismualauštaijon tevokšien tarkan luvettelon.
Savva Jamščikov kirjutti ikoniloista monta tietoartikkelie lehtilöih ta aikakaušlehtilöih, valmisti muutoman kokomukšen šekä Muinais-Karjalan mualauštaito -kirjan.
Taiteilijan leški Valentina Ganibalova-Jamščikova ehotti järještyä miehen muissolla omissetun näyttelyn Karjalan taitomusejošša. Näyttelyö valmissettih puoli vuotta. Šiinä on esitetty valokuvat pereharhiivašta, Karjalan kanšallisen musejon ta Kiži-musejon fondiloista šekä mualaukšet Miun yštävät -perehkokomukšešta ta Karjalan taitomusejon fondiloista. Muasterin mualaukšien kešen on hänen yštävien muotokuvie: taiteilijat Boris Pomortsev, Tamara ta Margarita Jufa, veštäjä Gennadii Lankinen.
Tietyšti ekspositijošša on esitetty ni Savva Jamščikovin entissetyt ikonit. Erikoishuomijuo kiinitetäh Čolmuži-kylän kiriköštä tuotut ikonit.
Näyttelyö täyvennetäh taulut, kumpasissa on kirjutettu Savva Vasiljevičin šanonnat hänen kirjašta "Muinais-Karjalan mualauštaito". Täššä on yksi niistä:
"Pohjoisikonit ollah ainutluatuset, kuin ni Pskovin, Novgorodin, Suzdalin ikonimualaukšen muistopaččahat.
Ne vallotetah henkellisen merkitykšen puhtahuolla, nerolla paissa kaunehuošta helpošti ta šamanaikasešti yleväšti. Vallotetah ni omalla šyväimmellisyöllä ta liirisyöllä, kumpasie voit nähä vain PohjoisVenäjän taijošša".
Savva Jamščikov: restaurattorin lahja -näyttelyh voit tuttavuštuo Karjalan taitomusejošša 11. pimiekuuta šuaten. Näyttelyn toiminnan aikana musejošša vietetäh luventoja ta muasteri-oppija Pohjois-Venäjän ta Karjalan ikonimualauštaijošta šekä Savva Jamščikovin tietotoiminnašta ta luomistyöštä.