Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Om-ik Iisus Messia?

Corpus: Biblical texts (translated)

Source: Uz’ Zavet, (2006), p. 228-229
Evangelii Joannan mödhe. 7. От Иоанна святое благовествование, Глава 7. Библия (Синодальный перевод). en=John|7

Om-ik Iisus Messia?
(Veps)

25Erased jerusalimalaižed sanuiba: «Ei-ik nece ole se, keda tahtoiba rikta? 26Kut hän voib pagišta avoin i hänele ei sanugoi nimidä? Voib olda, pämehed oma tedištanuded, miše hän om Messia? 27No tedam, kugalaine hän om. A konz Messia tuleb, niken ei teda, kuspäi hän om

28Opetes pühäkodiš, Iisus sanui lujal änel: « tundet mindai i tedat kugalaine olen. No minä en tulend ičein valdal, mindai oigenzi se, kudamb om iče tozi! händast et tuntkoi, 29no minä tunden händast, sikš miše tulin hänennopäi i sikš miše hän om mindai oigendanu

30 tahtoinuižiba tabata händast, no niken ei kosketand, sikš ku hänen aig völ ei tulend.


31No äi rahvast uskoi hänehe.
sanuiba: «Voib-ik Messia tuldes tehta enamban tundmuztegoid, mi nece mez’ om jo tehnu

32Konz farisejad kulištiba, miše mehiden keskes pagištihe Iisusan polhe muga, i ülembaižed papid oigenziba mehid tabadamha händast.

33Iisus sanui heile: «Minä völ vähäižen olen teidenno.
Jäl’ges lähten hänennoks, kudamb mindai om oigendanu. 34 eciškandet mindai, no et löutkoi, i et voigoi puta sinna, kus minä linnen

35Evrejalaižiden pämehed küzeliba toine tošt: «Kuna hän tahtoib mända, kus em voigoi händast löuta? Lähteb-ik hän neniden mijalaižidennoks, kudambad eläba grekalaižiden keskes? Tahtoib-ik hän opeta grekalaižid-ki?

36Midä hän tahtoi sanuda sanoil: „ eciškandet mindai, no et löutkoi“, i: „ et voigoi putta sinna, kus minä linnen“


37Praznikan jäl’gmäižel, surel päiväl Iisus seižutihe i kirgui lujal änel: «Ku kenel-ni om jomannäl’g, tulgha minunnoks i jogha. 38Ken uskob minuhu, hänen südäimespäi jokseškandeba eläban veden joged, ninga kut om sanutud Pühiš Kirjutusiš

39Muga Iisus pagiži Hengen polhe, kudamban saižiba ned, ked uskoba hänehe.
Heiden päl völ ei olend Pühäd Henged, sikš ku Iisusan korged arv völ ei tulend kaikehe hoštoteshe.

40Kulištades Iisusan sanoid äjad rahvazkogospäi virkiba: «Hän om todeks se Jumalan sanankandai

41Toižed sanuiba: «Hän om Messia
No toižed sanuiba: «Jose Messia tuleb Galilejaspäi? 42Ei-ik Pühiš Kirjutusiš ole sanutud, miše Messia om Davidan heimokundaspäi i tuleb Viflejemaspäi, Davidan kodilidnaspäi

43Muga mehed ridleškanziba hänen polhe.


44Erased tahtoiba tabata händast, no niken ei koskend händast.


45Mehed, keda oigetihe tabadamha Iisusad, pördihe ülembaižiden papidennoks i farisejidennoks. Ned küzuiba: «Mikš et tonugoi händast

46Mehed sanuiba: «Igäs völ niken ei pagižend muga kut hän


47Siloi farisejad sanuiba: «Olet-ik tö-ki andnuded manitada ičtatoi?
48Om-ik hot’ üks’ pämez’ usknu hänehe? Vai üks’ farisei? 49No nece rahvaz nikut ei teda käskištodtulgha heiden päle Jumalan viha

50Siloi Nikodim, kudamb konz-se öl oli kävunu Iisusanno da iče-ki oli farisei, sanui heile: 51«Voib-ik meiden käskišt sudida mest, edel sidä ku kundeltas händast i ottas sil’mnägubale, midä hän om tehnu


52No toižed sanuiba hänele: «Ed-ik sinä-ki ole Galilejaspäi?
Luge hüvin Pühid Kirjutusid, siloi nägištad, miše Galilejaspäi ei tule Jumalan sanankandai

53Kaik läksiba kodihe.