VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Зайцева Антонина Анатольевна. Karielan kulturin yhtyš

Зайцева Антонина Анатольевна

Karielan kulturin yhtyš

Karelian Proper
New written Tver
Tervehyttä teilä, kallehet lugijat miän šanalehtie!
Mänöy jo kuuveš vuoži kuin on kerätty i avattu Tverin karielan kulturin yhtyš. Tämpiän tuli i miän pihalla juhlajajogo kuuda rubieu voimah meilä lugie šanalehti karielan kielellä.
Enžimäzet šanalehet lietäh kirjutettu i karielan i venäjän kielellä. Myöhemmä, on mieleššä, šanalehti lieu kirjutettu vain karielan kielellä.
Hyvät miehetlugijat "Karielan šanua", kirjuttakkua mih näh työ tahotta lugie omašša šanaleheššä, mytyš oma "Karielan šana" on teilä mieleššä.
Meilä, šanalehen laškijoilla, on tämänmuozet mielet. Jogo šanaleheššä lieu:
Tverin karielan kulturin yhtykšen uuvikšet;
Tverin karielazin historija;
literaturan pala: runot, šuarnat, šanallukšie;
kirjat lugijoista;
karielan kielen opaššundapala i toista.

Hyvät lugijat, rubiemma vuottamah teistä kirjua. Kirjuttakkua, kuin työ elättä, midä teilä on uuvikos’t’a.
Tämpiän teilä ieššä on enžimäne šanalehti "Karielan šana".

[Karielan kulturin ühtüš
Tervehütta teilä, kallehet lugijat mian šanalehtii!

Mänov jo kuvveš vuoži kuin on kerattü i avattu Tverin karielan kulturin ühtüš. Tämpiän tuli i miän pihalla juhlajajogo kuuda rubiv vojmaa meilä lugii šanalehti karielan kielellä.
Enžimäzet šanalehet lietääh kirjutettu i karielan i venäjä kielellä. Mühemmä, on mieleššä, šanalehti liev kirjutettu vain karielan kielellä.
Hüvät miehetlugijat "Karielan šanua", kirjuttakkua mih tüü tahotta lugii omašša šanaleheššä, mütüš oma "Karielan šana" on teilä mielešša.
Meilä, šanalehen laškijolla, on tämän muzet mielet. Jogo šanalehešša liev:
Tverin karielan kulturin uhtükšen uvvikšet;
Tverin karielazih historija;
literaturan pala: runat, šuarnat, šanallukše;
kirjat lugijosta;
karielan kielen opaššunda pala i toista.

Hüvät lugijat, rubiimma vuottamah teistä kirjua. Kirjuttakkua, kuin tüö elättä, midä tielä on uvvikostä.
Tämpiän teilä iišša on enžimäne šanalehti "Karielan šana".]