VepKar :: Texts

Texts

Return to review | Return to list

A sithäi Iivananpäiväspäi Pedrunpäiväs

history

April 11, 2024 in 15:11 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: A sithäi Iivananpäiväspäi Pedrunpäiväs on Veändöi nazivajetsa. Sit Veändöin aigah čuudittih konzu ken midä: vereälöi salvattih neidizil, sit käydih neniigoi pollettelmah pelvahii. Pelvahii polletellah yöl sie libo midätahto kylvöö. Sit sie gu čakatah hyvin, sit, kačo, neidizel lembi nouzou libo brihal. Meijän aigah vie sidä sobl’udaalos’. — Käydihgo brihat da neidizet? — Da, brihat da neidizet käydih. — A sinä iče käidgo? — Käin. — Oligo hyvä? Autoigo, nostigo lembi? — Minä muite olin lemmikäs, ei pidänyh nostoo. Minä olin lemmikäs. Minul oli poaroa, yhty L’ošoa oli kolme — L’oša nimillesty. Sikse oli neče, en olluh moine hyvä dai moine olin tiehoi, a minul oli brihoa, poaroa — brihoa gu koiran lihoa.