VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Priusan kolkkajaiset oli toini pruasniekka

Priusan kolkkajaiset oli toini pruasniekka

Karelian Proper
Suistamo
Priusan kolkkajaiset oli toini pruasniekka. Se pijettih siinä talossa, missä oli ensimmäiseksi puitu kaikki vil’l’at. Pruasniekka alko siitä, jotta mäntih puapon luoksi riihen pihalla, missä vil’l’ua tuuletettih. Puapo kysy: "Mitä kuuluu?" Piti vassata: "Läksin Riihijäistä kysymäh." Puapo siitä kysy: "Onko siula peretnikkä? Levitä." Peretnikkä levitettih ta puapo pani siih kolme kamahluo jyvie. "Passipo, puapo", sanottih. Siitä huolimatta, jotta sykysyllä oli kaikilla vil’l’ua kyllin, tapoja kuitenkin nouvatettih.
Päivän aikana puapon talossa sriäpittih: möykyistä taikinaisesta ta kohahusta, a kohahuksen kuoret oli suorovaiset. Siitä illalla kučuttih rahvasta kahesta toisesta talosta pruasniekkah ta sanottih: "Tulkua meilä priusan kolkkajaisih." Juotih čäijyö hauvotun maijon kera ta syötih sriäpnyä.

Второй праздник - звяканье цепа - это праздник завершения обмолота

Russian
Второй праздникзвяканье цепаэто праздник завершения обмолота. Его праздновали в том доме, где первыми обмолачивали все зерновые. Праздник начинался с того, что шли к повитухе во двор риги, где провеивали зерно. Повитуха спрашивала: "Как дела?" Надо было ответить: "Иду Ригу спрашивать". Тогда повитуха спрашивала: "У тебя есть передник? Расправь". Расправляли передник, и повитуха клала в него три горсти зерна. "Спасибо, повитуха", — говорили. Несмотря на то что осенью у всех было вдоволь зерна, обычаи всё-таки соблюдали.
В течение дня в доме повитухи пекли: круглые хлебцы из теста и пирожки кохахус, а сканцы для кохахус были пресными. Затем вечером приглашали народ из двух других домов на праздник и говорили: "Приходите к нам на звяканье цепа". Пили чай с топлёным молоком и ели выпечку.