Тексты

Вернуться к просмотру | Вернуться к списку

Sel'ktas vedes kala kokib. 26. Kalakurnikan täht meile tari ezmäi tehta tahtaz

История изменений

15 апреля 2019 в 04:00 Nataly Krizhanovsky

  • изменил(а) текст
    Kalakurnikan täht meile tari ezmäi tehta tahtaz. Midä meile pidab tahthan täht. Jauh meil om, nece om nižujauh, vouged jauh. Tariž sepäd otta i munad. Kaks, kaks’ munad panem. Segoitam tahthan. Otamei luzikan saharad. Pane, Natoi. Otamei maidon, maid meil om lam’. Segoitam neche maidoho segoitamei sepid. Segoitud sepid edel paniba pačile, miše sepäd hodiškanziba i lendiba meiden tahthan. Mö krepim. Okha sepäd hot’t’as. Meiden sepäd vaumhed, otamei i segoitamei tahthan. Solad panem? Ka? Pane, Natoi solad! Ühten luzikan? Ühten! Ližakam maidod astjaha, völ, valan, valan. Nügde ližakan jauhod, panem meiden nižujauhod. Pane Natoi, kuverz’ tariž. Tariž hüvin segoitada, miše ei oliži tukuižid. Ol’a, a ende mittušt tahtast teht’he? Mitte se oli? Kalakurnikan täht teht’he muiktan tahthan sepil i tehtihe rugižjauhospäi. Nene oliba vähäižen mustembad mugoižed pirgad. A jäl’ges jo zavodiba otta nižujauhod. I Nügüd’ tehtas jo nižujauhospäi. i mittušt kalad ottihe kalakurnikan täht tobjembalaz? Ende küliš pandihe tobjimalaz särgid. Lahnoid, erašti haugoid, no harvoin otiba ahvenid, sikš ku ahvenil om mugoine kor’ lujas vahv I harvoin ottihe. Panem ühten munan tahthaze. Hüvä. I segoitam. — Olja, kut paksus ende teht’he kalakurnikoid? Vepslaižed ol’the hüväd kalanikad I saiba edel äi kalad. Sikš vepsläižed emägad paksus paštoiba kalakurnikad. Ende kalakurnikad paštoiba sajan päiväl, svad’baks I sötiba ženihon heimolaižid nevestan pertiš I ženihon pertiš mugažo edel ku mända nevestaha, mugažo sötiba kaikid adivoid, heimolaižid kalakurnikal. Mugažo kalakurnik oli I muštmižiden söm. Tegiba muštmižiden päivile I otiba mugažo I kaumoile. NATASA minä otan pühävoid, segoidan necen. — LARISA no nügüd’ meil tahtaz om vaumiž, midä mö jäl’ges tegem? Nügde tariž tehta mugoman pohjan, skan’can. Voib ajada piragvartmel, a voib i kädel. Natoi meil muga levitab I linneb nece kalakurnikan pohj. Наталья у нас раскатывает руками и делает дно пирогу. — Pohj om jo vaumiž i mö panem kalad? Panem pirgan südäimehe kalad. Panem kalad meiden pohjale — A minä čapan siloi lukad! Kalan päle pangam lukud. Magedemb linneb meiden kalakurnikan südäimišt. Hüvä. Kalakurnikan souptamei ülähäižel polel Ende vepsläižed tegiba kalakurnikan muga ühtes palaspäi. Teht’he ühten skan’can i lendiba röunad i tegiba mugomad kurnikad venehen karččed. No mö Tämbei tegem kalakurnikan mugoižen, mitte om meiden astj. Umbištamei röunad i souptamei kalakurnik. Tariž hüvin soupta röunad, umbištada kaik röunaižed, miše kalan sok ei vodaiži südäimespäi. Natoi, tege reiguižed pirgan päle, ka, vot muga, miše ei hougeinuiži meiden kalakurnik, Miše kaik žar, par, mitte om südäimes, miše hän läksiži reiguižiden kal’t ülähäks. Kalakurnik om vaumiž, jäi vaiše voita ülähänpäi voimižel i mö otam maidon, munan tegem mugoižen segoitusen i voidam kalakurnikan pälpäi. Ende emägad voidiba kalakurnikad pälpäi vedudel vai repoil Oli mugoine jomine tehtud nagrhespäi - repoi, i sil jo voidiba kalakurnikan. No vaise siloi, konz hän oli jo pašttud i sadud pačišpäi. Tariž meiden nügde panda päčhe. pač om jo lämbitud.

15 апреля 2019 в 03:56 Nataly Krizhanovsky

  • создал(а) текст
  • создал(а) перевод текста
  • создал(а) текст: Kalakurnikan täht meile tari ezmäi tehta tahtaz. Midä meile pidab tahthan täht. Jauh meil om, nece om nižujauh, vouged jauh. Tariž sepäd otta i munad. Kaks’ munad panem. Segoitam tahthan. Otamei luzikan saharad. Pane, Natoi. Otamei maidon, maid meil om lam’. Segoitam neche maidoho segoitamei sepid. Segoitud sepid edel paniba pačile, miše sepäd hodiškanziba i lendiba meiden tahthan. Mö krepim. Okha sepäd hot’t’as. Meiden sepäd vaumhed, otamei i segoitamei tahthan. Solad panem? Ka? Pane, Natoi solad! Ühten luzikan? Ühten! Ližakam maidod astjaha, völ, valan, valan. Nügde ližakan jauhod, panem meiden nižujauhod. Pane Natoi, kuverz’ tariž. Tariž hüvin segoitada, miše ei oliži tukuižid. Ol’a, a ende mittušt tahtast teht’he? Mitte se oli? Kalakurnikan täht teht’he muiktan tahthan sepil i tehtihe rugižjauhospäi. Nene oliba vähäižen mustembad mugoižed pirgad. A jäl’ges jo zavodiba otta nižujauhod. I Nügüd’ tehtas jo nižujauhospäi. i mittušt kalad ottihe kalakurnikan täht tobjembalaz? Ende küliš pandihe tobjimalaz särgid. Lahnoid, erašti haugoid, no harvoin otiba ahvenid, sikš ku ahvenil om mugoine kor’ lujas vahv I harvoin ottihe. Panem ühten munan tahthaze. Hüvä. I segoitam. — Olja, kut paksus ende teht’he kalakurnikoid? Vepslaižed ol’the hüväd kalanikad I saiba edel äi kalad. Sikš vepsläižed emägad paksus paštoiba kalakurnikad. Ende kalakurnikad paštoiba sajan päiväl, svad’baks I sötiba ženihon heimolaižid nevestan pertiš I ženihon pertiš mugažo edel ku mända nevestaha, mugažo sötiba kaikid adivoid, heimolaižid kalakurnikal. Mugažo kalakurnik oli I muštmižiden söm. Tegiba muštmižiden päivile I otiba mugažo I kaumoile. NATASA minä otan pühävoid, segoidan necen. — LARISA no nügüd’ meil tahtaz om vaumiž, midä mö jäl’ges tegem? Nügde tariž tehta mugoman pohjan, skan’can. Voib ajada piragvartmel, a voib i kädel. Natoi meil muga levitab I linneb nece kalakurnikan pohj. Наталья у нас раскатывает руками и делает дно пирогу. — Pohj om jo vaumiž i mö panem kalad? Panem pirgan südäimehe kalad. Panem kalad meiden pohjale — A minä čapan siloi lukad! Kalan päle pangam lukud. Magedemb linneb meiden kalakurnikan südäimišt. Hüvä. Kalakurnikan souptamei ülähäižel polel Ende vepsläižed tegiba kalakurnikan muga ühtes palaspäi. Teht’he ühten skan’can i lendiba röunad i tegiba mugomad kurnikad venehen karččed. No mö Tämbei tegem kalakurnikan mugoižen, mitte om meiden astj. Umbištamei röunad i souptamei kalakurnik. Tariž hüvin soupta röunad, umbištada kaik röunaižed, miše kalan sok ei vodaiži südäimespäi. Natoi, tege reiguižed pirgan päle, ka, vot muga, miše ei hougeinuiži meiden kalakurnik, Miše kaik žar, par, mitte om südäimes, miše hän läksiži reiguižiden kal’t ülähäks. Kalakurnik om vaumiž, jäi vaiše voita ülähänpäi voimižel i mö otam maidon, munan tegem mugoižen segoitusen i voidam kalakurnikan pälpäi. Ende emägad voidiba kalakurnikad pälpäi vedudel vai repoil Oli mugoine jomine tehtud nagrhespäi - repoi, i sil jo voidiba kalakurnikan. No vaise siloi, konz hän oli jo pašttud i sadud pačišpäi. Tariž meiden nügde panda päčhe. pač om jo lämbitud.