ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к просмотру | Вернуться к списку

Nece čudokaz živatoiden mir

История изменений

02 октября 2019 в 14:18 Нина Шибанова

  • создал(а) текст
  • создал(а) текст: Ümbri meiš eläb äi čudokahid živatoid, linduid, gavedid. Niiden polhe om äi melentartuižid tedoid, miččil mö tahtoim jagadas teidenke. Kolibri • Kolibri om kaikid penemb linduine meiden planetal, se om učubrasan surtte. • Se voib leta ”bokin” i tagaze (händal edehe). • Se muga heredas maihutab suu gil , miše niid ei nägu-ki. Ühtes sekundas kolibri tegeb 80 maihutandad suugil. • Kolibrid mahtaba olda likumata il’mas änikon päl, i necil aigal ned čeze pit’käl nökul imeba sišpäi nektarad. • Neniden linduiden piguz’ voib olda 80 km/č. • Ned nikonz ei ištkoiš maha. Öl ned magadaba kuti öläpakod pä alahaks. Kenguru • Kenguru om Avstralian simvol. • Ei mahta kättas tagaze. • Kengurul oma vahvad tagakäbälad, sikš se heredas jokseb hüppides eskai 60 kilometrahasai časus. • Sen hüppind voib olda 12 metrahasai pidusehe da 3 metrahasai korktudehe. • Päiväl ned lebaidasoiš pil’veses, a öl söba. Vedeta voiba olda äjak-se kuid. • Kengurun poigaine sündub arahis-pähkmen surtte. Se iče libub maman karvadme sumkaha i kazvab sigä völ 8 kud. • Kengurul oma sured korvad, mi abutab sille kulištada lihansöjid živatoid vai ristitud edahanpäi. • Živatad andaba toine toižele znamoid händan abul. Konz ned nägeba lihansöjad živatad, ka zavodiba iškta händal madme, miše toižed kengurud voižiba pageta. Lihansöjanke živatanke tobjimalaz toradab kogon pämez’. Koala • Koaloiden käpšuiš oma pit’käd künded, miččiden abul ned kebnas voiba libuda puihe. • Koalad ani kaiken igän eläba puiš. Päiväl ned navediba magata, a öl lähteba ecmaha sömäd. • Ned söba evkaliptan lehtesid, miččed oma varukahad läz kaikiden toižiden živatoiden täht. • Kacmata koaloiden hillüdehe, koalad voiba heredas hüppida oksalpäi oksale. • Živatad mahtaba hüvin ujuda. • Koalad laskesoiš maha vaiše siloi, konz niile tarbiž putta toižehe puhu i ned ei voigoi hüppida sihe. • Konz ned rižaba kibud vai varud, ned voikaba kuti ristitud. • Koaloil oma sormiden jäl’ged kut ristitul-ki. Pavlin • Pavlinad eläba läz 20 vot. • Kaikuččel pavlin-ižal om koume emäd. • Čomad mujukahad händad oma vaiše ižoil. • Ičeze čomiden händoiden abul ižad manitaba emid. • Pavlinan höunhen piduz’ voib olda 2 metrad. • Pavlinan höunhed oma hüvä kaičuz lihansöjas živataspäi. Konz sen edel ozutase muga äi ”sil’mid”, nece pöl’gästoitab i kükseb živatad. • Pavlinad ičeze händoiden abul kosketasoiš toine toiženke. • Kacmata pit’kihe jügedoihe höunhiže, pavlinad mahtaba hüvin leta, no tegeba necidä lujas harvoin. • Pavlinad oma lujas varukahad lindud. Niiden ičezevedändan mödhe voib tedištada, ozutesikš, miše linneb kova jumalansä vai torok. • Indias nece om pühä lind. • Pavlinad hüvin mecadaba norid kobrid, sikš Indias niid pidädas läz pertid kacmata linduiden komedoihe kidoihe, miččed telustaba magata öl.