Тексты

Вернуться к просмотру | Вернуться к списку

Ende tehtihe sobad

История изменений

06 февраля 2020 в 15:00 Нина Шибанова

  • создал(а) текст
  • создал(а) текст: Enččil aigoil vepsläižed tegiba sobad iče. Sen täht kazvatadihe pölvast. Radod oli äi, ei üht kerdad pidi se käzihe otta. Konz pölvaz kazvab da änikoičeškandeb, sidä voib jo rästta. Pölvast sidotihe snapuile da ligotadihe järvehe kahteks-koumeks nedalikš. Jäl’ges sadihe, kuivatihe da taptihe rihes. Sid’ kelikoitihe, miše kaik pästred läksižiba, vidodihe da harjatihe koumehe kerdaha. Sid’ kezertihe da vipšihangol vipšitihe. Möhemba nitid pandihe kangazpuhu da kudotihe kangast. Ende ani kaikuččes pertiš oli kangazpu (stavin). Akad kudoiba paksumba tal’vel, konz ei olend radod irdal, pöudradoid. Kudotud kangaz oli vauktaine. Sidä mujutadihe lepän korel vai heinil. Tegihe rusked, muzav vai vihand kangaz, miččespäi voili ombelta jupkad, štanad. Vauktas kanghaspäi ombeltihe akan räcnid da mužikan paidoid. Räcnän alembaine pala nimitadihe emäks. Sen lepkehe oli tehtud poimetiž rusttal nitil. Vepsläižed tehtihe äi käzipaikoid, miččid čomitadihe rusttal poimetišel. Käzipaik oli hüvän lahjan. Ozutesikš: sajan aigan nevestale pidi lahjoita käzipaikoid ženihon kanznikoile. Vepsläižed mugažo pidiba lambhid da niiden villaspäi kudoiba lämäd sobad, noskad da alaižed. Miše voiži midä-ni kudoda, villasine lang kezertihe kožalil. Ani kaik vepsläižed akad mahtoiba ende kezerta. Opetihe heid noriš vozišpäi. Vilul aigal rahvaz pani päle pövuid, miččid ombeltihe lambhan nahkaspäi.