ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к просмотру | Вернуться к списку

Košiimme n’eil’ i gorbuškoil

История изменений

02 ноября 2020 в 16:03 Нина Шибанова

  • создал(а) текст
  • создал(а) текст: Kui zavodittih siit kossida? Ka košimme n’eil’ i пorbuškoil. I tuled zavodit, nu, en’džimäi. Ken hüvin hivov ka hüvä on. Vot hiv sie valmehekš. Nu, hivottii, milaa mama hüvin hivoi. Da i brigadale kaikile. Kaikile n’etol’ko händää pandaa, što sä hivoit košiilla. A vot košit i vikattehet, ve häi hivoo. Hän vet’ n’eščitajece tämä. Se teil hivottih? Meil ve kruutit sidä vikateht tahkodat. A šiid mänet vasto ruodoo, nu ende koššimaa rubedat šiid i poprav’at nämät vikattehed da. Sid häi pidi muga. Kruglii oli muon’e. Ku kivi, kačo, nüg on pikaraižed a se oli tobd’. I vot ükš čuras punov toine toižes i kahtei vot punot a šigä. T’ämän i hivotuksen al on vežikartanke. Se ei pie ni valada a hän muga vede šigä koskou. Nnn. A mi tahkottih? Ka vot n’ämät i tahkotaa vikatehet. Vikattehet meile tahkotaa. Aa ruodoo lähtä k hivota. D’oga päiv. T’ägä vet’ on d’üged hein’. On d’uged on kebd’. Nu kous zavoditah prokossu, kunna heinät panov? Ke prokossaa en’džimäin’e ajaa ka šiit, t’ähä bokhura bokka. A toine d’äl’ge ajaa d’o šinun prokosale likkuu. Mugai tulou. Kell en’ämb vago, väged on ka ottaa l’evedembän prokosan, a kell vähemb ka. I ken prostemb, ka l’evedän a ken hitremp ka kaidemban! Kui sila. Eräs terämb otta. Eräz oli vägövemb. Sigä kai. ”Valkki” vai mi ”laineh” teil kui sanota? No. No. Laineh. Šiid i lükitaa vardel. Vai! Konz rubetaa kai vardel l’üki kaikkiden. L’evite. Kuivaiš l’evitetta. Levitetäh. Nu a šit tuldaa i haravoidaa luogole. A sen d’o kous heine kuivav siit midä haravoittih? K šid haravoia šit suatot, suotot en’džimäi pandaa lagoile, što tukutaa. Ežmaa kuivatetaa. Kuivataa. A šiit pandaa suatoihe. A šiid vaste kegoihe. Meil sanota ”suobrat”. Ka šanda sihi pan’d’ii kegoid i vennim. Nu a kui tukuis viedih. Kegoih? Tukud pandaa, batogad ol’d’ii, alahač pandaa. I end ükš mieš edee, toin’e tagakš kahten kal’ettii. Tokke. Nosilkat. Nosilkat. A kembo suabran pani. Sugbran panov mužikat. Mužikat. Pan’d’ii d’äl’gimäi, luadii akat. Eulo brihad, a mužikat aa. A tošč vihm tuleškadoo mužikk ükš on dai i akat nu piel. A ükš mieš pid’äv ülähän. Se häi pidi malttai tiedä nu. Da. Ka piäi äi ükš. Mužikan l’evedäl. Ükš mieš on aino suobran piel topčiu štobi. A kui zavodittih, mille zavodittih? Ka endžimäi pandaa mecat, nun puid l’eikataa hoikaižit. I vot pandav alle. Da vot. Nämit, barbhat. All a potom pandaa žerdit, n’ämä n’ütteget nazivajece. Nu meil poltora metra. šül’üü levede. Puukešk ščitaece, se no, nun kakssadat kilot puukešk. Ščitaece. Lugedav äigi suattot. A suotod vet’ pandaa voit tobd’ i pien’ panda. Nu suatod ili suatod, ili mieričet d’äl’ges. Kak hočešh konz osutku hän andaa šiid d’oo mieriče. Kegoihe tože, nu kegoihe pid’ää štob oliiš kui d’alo kuiv. A kaus kego pandih? A kego pandii, šiit pandaa d’o ükš žerd’ keskel. Ümbäri. Tože. Rizut s’akijot barbat pandaa. A potom zavoditaa hein’ät. Nu, šigä d’o ümbäri. T’ägä on pandaa bokas, ühtes bokaspiäi. Ežmää kaks kierat nostaa, potom pereid’uu toižes bokaspie. A t’ämä ümbäri panoo. Nu piä piä kuibo. Pandih? Ka. Aa. Piä se konc on luoditaa. Da na konc. Suolataa. Mi vežii potom. Puoletaa, puoletaa šiid i. Piäle mi pandih? A piäl panetel’d’ii meil, luoditaa vicoiš, vicat. Vo, kakš vicad i kak n’el’l’ čuraa toižee. Jesli kegole ka ninga čuruz n’el’l’, a suobraa ka puukeskele. Nu jes bokin sigä pandihgo žerdit? Pandii tuget, pandii d’o.