ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к просмотру | Вернуться к списку

Kut mužik pagastaspei grähid’ sai

История изменений

16 сентября 2022 в 09:59 Нина Шибанова

  • создал(а) текст
  • создал(а) перевод текста
  • создал(а) текст: Ende eli uk järven taga. Pagastha nikonz ei kävelend, a rahvaz kaika sandas: ”Midäk hän pagastha ei kävele”. Erašti äjanpäjan sab: ”Kuckam necidä ukod, v obšem, väges vegäm pagastha”. Mäniba kucmaha. Nece uk kodiš. Pagastha ukon kucuiba väges. Uk pagastha sobihes, tuli järverandha, järverandas rahvaz venhil da ajetas. A hän ei ištnus venheze. Kopsutab vetme järves. I jougoid ei kastand, pagastha tuli. Tuli pagastha, osti tohusen, proidi, tohusen seižuti, laskihe koimbuile ikonan kohtha i ristiše. Ristiše i kundleb. Tuli besid vatag. Hebonahkan levitiba lavale, grähid kirjutadase, ken miččen grähän sigä tegeb. Kirjutiba, kirjutiba grähid, kirjutiba, kirjutiba. Enamb grähid nahkale mülü ei. Nahk pen’. Midäk tehta? ”Vedagam, sab, tabagamoiš ümbri, da necen nahkan, dei vuu mülüb grähid”. Kaik krugom tabazihe, dei vediba, vediba. Ühtuu besou jougad libestuiba dei hän peri. Nece uk oti dei muhahti. Muhahti dei. Pagast končihe, uk astub kod’he. Kod’he astub, tuli järverandha,| kaik ištuiheze venheze da ajetase, a hän töndui järvedme, vöhössei vedes bradi. Tuli kodihe i sanui: ”Enamb minä pagastha en mäne. Minä pagastas sein enamban grähäd”. A hii küzuiba: ”A mijak sinä”? Hän sanui: ”Besad tod’he hebonahkan. Da grähäd kirjutiba, kirjutiba. Dei enamb mülünd ii. Da hii hebonahkan-se vediba, vediba, ühtou besou-se jougad libestuiba, dei hän peri, a minä muhahtin”.