ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к просмотру | Вернуться к списку

Sill ol’e paha

История изменений

07 ноября 2022 в 15:16 Нина Шибанова

  • изменил(а) текст
    Voidgo minul sanuo, kui sie, kus sie elettih mečäs? El’ettih? Spicial’no pert’ižen azuttih.^ Nenga hengil’e n’el’l’äle, vijjel’e, kuvvele. Tahniad hebožile havvuspäi srojittih, soimet sinne azuttih dai kai. Niarad azuttih.^ Hoš ku n’enguone sarai. Tämän suurunaine pertiine ga, voi kačo, niarat sinna [luadie], koišpäi olgie veettih. Da piel’päi sobia pandih da bumagood’ialo siih čuppuh. Kattilan, sevoš päččižen, keittiä pide. Tänne zacepitah ül’ähäkseh.^ A i, kattilan riputetah nu vot i keitetäh huundokšel. Nu savvuu pertis ol’e. Tuled mečäspäi ga, ei sia piedö nostaldaa – sie savvu. Vot sille ol’e paha kačo. Erähil’ ol’e azutut trubad lagee da kai lageh vede. A kouz umbinaine on, ga siidi uksispäi vede pihale savvut. Se käittö meččee raadamah, vai midä? Meččäh dil’ankad l’eikattih. Milbo enne leikattih, da milbo viettih? Veettih sevošto, kačo minä regia azuin da vel’l’e hebožil vedi. Mittumadb ollah mečänviendüreit? Spicial’no d’erevjaškud reet. Minul on kačo sarail d’allakšed da. Kuluu kakši luandalal on siel ga. Spicial’no vedeä [meččiä] azutah reen. Tagale, metrii nenga, nu miittuine pidi mat’erjalo, kuuzimetrihiine ga, kolme metrii vie d’äi, n’el’l’ee metrii, retukko (деревянное устройство для очистки снега) tagal reil’e gruuzittu ii, i tagal agd’ad gruuzitut retukale.^ Retukko, tijjäd vit’. Nengah ei painandahiine, a kazvandahižed d’allakšed. Nu ni pulkehen pannah, tagale i gruužitah navalkan. Dorogat sevošto ajettih, nenga ei levieže, nu regie müöt’e i dorogo. Ajojommo vet ainoz hebožil, ennepäi ved ei traktori ni [olluh]. [Kuulluh] emmo mittumad i traktorad oldih.

07 ноября 2022 в 15:02 Нина Шибанова

  • создал(а) текст
  • создал(а) перевод текста
  • создал(а) текст: Voidgo minul sanuo, kui sie, kus sie elettih mečäs? El’ettih? Spicial’no pert’ižen azuttih.^ Nenga hengil’e n’el’l’äle, vijjel’e, kuvvele. Tahniad hebožile havvuspäi srojittih, soimet sinne azuttih dai kai. Niarad azuttih.^ Hoš ku n’enguone sarai. Tämän suurunaine pertiine ga, voi kačo, niarat sinna [luadie], koišpäi olgie veettih. Da piel’päi sobia pandih da bumagood’ialo siih čuppuh. Kattilan, sevoš päččižen, keittiä pide. Tänne zacepitah ül’ähäkseh.^ A i, kattilan riputetah nu vot i keitetäh huundokšel. Nu savvuu pertis ol’e. Tuled mečäspäi ga, ei sia piedö nostaldaa – sie savvu. Vot sille ol’e paha kačo. Erähil’ ol’e azutut trubad lagee da kai lageh vede. A kouz umbinaine on, ga siidi uksispäi vede pihale savvut. Se käittö meččee raadamah, vai midä? Meččäh dil’ankad l’eikattih. Milbo enne leikattih, da milbo viettih? Veettih sevošto, kačo minä regia azuin da vel’l’e hebožil vedi. Mittumadb ollah mečänviendüreit? Spicial’no d’erevjaškud reet. Minul on kačo sarail d’allakšed da. Kuluu kakši luandalal on siel ga. Spicial’no vedeä [meččiä] azutah reen. Tagale, metrii nenga, nu miittuine pidi mat’erjalo, kuuzimetrihiine ga, kolme metrii vie d’äi, n’el’l’ee metrii, retukko (деревянное устройство для очистки снега) tagal reil’e gruuzittu ii, i tagal agd’ad gruuzitut retukale. Retukko, tijjäd vit’. Nengah ei painandahiine, a kazvandahižed d’allakšed. Nu ni pulkehen pannah, tagale i gruužitah navalkan. Dorogat sevošto ajettih, nenga ei levieže, nu regie müöt’e i dorogo. Ajojommo vet ainoz hebožil, ennepäi ved ei traktori ni [olluh]. [Kuulluh] emmo mittumad i traktorad oldih.