ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к просмотру | Вернуться к списку

Lipašpuahto

История изменений

26 ноября 2022 в 11:34 Nataly Krizhanovsky

  • создал(а) текст
  • создал(а) перевод текста
  • создал(а) текст: A siitä miän kyläššä Koštovuarašša oli luajittu vanhat ukot huuhtua. Siinä huuhašša oli hienoni pikkaraini meččä jo kašvan. No heilä pitäy lähtie sinne huuhan ruatoh akoilla niillä ja ukkoloilla. A siinä on kylän takapuolella, no niin kuin kylän pohjoispuolella, oli korkie-korkie vuara ja jyrkät škalat šemmoset. No vot. Siinä huuhašša kun eletäh, eletäh, a silloin oltih roukakoššot akoilla piällä. Ja akalta kato še košto. Sitä koštuo ečitäh-ečitäh, löyvetä ei. Ja männäh sinne puahtoloih, puahtorintah eččimäh. A sielä puahošša on šemmoni loukko, niin kuin stolan alla rouno, sieltä löyvetäh lipaš. Lippahan pritenččä (tämmöni juaššikkaini lippahan šärmeššä) on täyši kultarahua, še pritenččäini. Ja vuatetta hyvyä! Še Polikarpalta siltä jiätih, ken porojen keralla oli siinä. ˂...˃ Meilä sitä puahtuo Lipašpuahokši kučuttih.