ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к просмотру | Вернуться к списку

Šuuri härkä

История изменений

18 января 2023 в 13:01 Nataly Krizhanovsky

  • создал(а) текст
  • создал(а) перевод текста
  • создал(а) текст: Läkkä, čikko, Läkköläh, poikki pellon Prokkol’ah, Prokko tiellä propati, Prokon naini nakramah, 5 Prokon lapšet itkömäh, Prokon koirat haukkumah. Miepä mänin lepikköh, lepikkö miula šauvasen, šauvani miun tieh šuatto 10 tie miun taloh veti. Šiin’ oli akka taikinoita tarpomašša, lešk’akka leipomašša. Mie kepin akalla, akka miula kakun, 15 mie kakun kalamiehellä, kalamieš miula kalua, mie kalat riihimiehillä, riihimiehet miula jyvie, mie jyvät pompolla, 20 pomppo miula puolen kylkie, mie kylen koirilla, koirat miula orava haukuttih, mie oravan papilla, pappi miula liinapaijan, 25 hiemattoman, helmattoman, mie šen vaivasilla, vaivaset miula vasikka juotettih, jošta kašvo šuuri šonni, häntä häily Hämeheššä, 30 piä turkku Torniošša, šarvi moata viili, toini taivašta jakeli. Pikku mieš mereštä nousi, peikalon pituvuini, 35 patapuijen pakšuvuini, pikku kirveš on käješšä, pikku kattila kainalošša, härkyä tappamah. Viisi venehtä vertä piäsi, 40 kuuši venehtä kuuta, šata šuavia lihua.