ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к просмотру | Вернуться к списку

Oigei syöndy

История изменений

20 января 2023 в 12:47 Нина Шибанова

  • создал(а) текст
  • создал(а) текст: Tänäpäi ylen äijän paistah da kirjutetah oigies syöndäs. Se on hyvä dielo. Oigies syöndäshäi rippuu ristikanzan tervehys. Smietin, niken ei tahto luadie pahua omale tervehyöle, sendäh pidäy tiediägi, midä da kui äijän voibi syvvä. Minä olen ellendännyh sen, ku syvvä pidäy nelli-viizi kerdua päiväs da ainos yhtel aigua. Ei sua syvvä kerras äijiä, liigu syömine ei ole hyvä vaččah da šuolistoh niškoi. Syvves ei pie kiirehtiä, kai syömizet pidäy hyvin puretella. Stolas istujes ei sua liigua paista. Minun died’oi ainos sanou: ”Syöndyaigu on rauhu aigu.” Pidäy mustua segi, ku syömine pidäy olla lämmin da putilline. Ku ruvennet yhtehpalah syömäh midätah kuivalleh libo yksii voileibii, sinul rodieu vačču- da šuolitaudiloi. Syömine pidäy ollah veres da monipuoline. Sit pidäy olla tietty miäry vitamiinua, minerualusuolua, proteiinua, hiiligidruattua da razvua. Äijy vitamiinua on ouveššilois da puunandimis. Proteiinua on lihas, kalas, maijos, ruahtos, juustos da pabusyömizis. Äijy hyviä razvua on vois, kannatekses da maijos. Huondeksel vältämättäh pidäy syvvä lämmin huondesvero. Huondesverokse minä syön kuaššua: kagru-, brossu- libo riissukuaššua libo ruahtuo. Vie luajin ičele voileivän da juon čuajuu. Murginakse meil vältämättäh on liha- libo kalarokku da kalua libo lihua ouveššiloinke. Murginan aigua minä juon marjuvetty: garbalovetty libo buoluvetty. Ildazekse myö sežo varustammo lihua libo kalua, pidäy vai mustua se, ku illal pidäy syvvä vähembi, migu huondesveron libo murginan aigah. Syömizeii, kudamis on äijy proteiinua, ei pie syvvä ehtäl, sendäh ku niilöin sulatus ehtäl menöy äijiä hillembäh. Ei pie unohtua sidä, ku ehtäl pidäy syvvä kahtu čuassuu enne muate vierendiä. Päivän aigah veroloin välis minä vie syön palazen, konzugo syön fruktua, konzugo juon kefiirua libo syön jogurtua. Magiezii minä syön harvah. Niidy vikse voibi syvvä vaiku kerran nedälis, huogavopäivin.