ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к просмотру | Вернуться к списку

Kogo muailman verko

История изменений

20 января 2023 в 14:38 Нина Шибанова

  • создал(а) текст
  • создал(а) текст: Tänäpäi vähä ken voi kuvitella omua elostu internetattah. Myö olemmo harjavunnuh sih da se rodih ylen tärgiekse da pädijäkse meijän elokses. Sen roittuu rodih äijiä kebjiembi ruadua monii ruadoloi. Tänäpäi internetan kauti voibi kai opastuo da ruadua. Kai maksot da ostokset sežo voibi pidiä internetas. Ga jogahine ellendäy sengi, ku internetan käytändäl on kui hyviä, mugai pahua puoldu. Enzikse, internettu, kui lehtet, ruadivo da televiidenii, on joukkoviestin. Sit joukkoviestimes rahvas tiijustetah uudizii. Nämmä uudizet sinä voit lugie, kaččuo libo kuunnella silloi, konzu sinä iče tahtot sen. Panet tiedokonehen ruadamah, piäzet internettah dai tiijustat kai, midä on mieles tiijustua. Minun mieles se on hyvä puoli. Internetas sinä voit lyödiä enimät tarvittavat tiijot opastundah niškoi. Sinul ei pie joga kerdua astuo kirjastoh sellittämäh mittumuatahto kyzymysty. Ga paha puoli on se, ku rahvas harvembah ruvettih käymäh kirjastoloih. Hyö lugietah kaunehliteratuuruagi internetas. Minä iče en suvaiče lugie kniigoi internetas. Kniigua pidäy lugie kniigannu, silloi vai lugemine tuou sinule hyviä mieldy. Verkoh pandulois kniigois minä suvaičen vai verkosanakniigoi. Niilöin käyttö da niilöih luajittu pättävy sanoin eččo äijäl kebjendetäh ruavon. Minä käytän sežo online-sanakniigoi, niidy hyväkse mielekse internetas on äijy. Tänäpäi ollah kai liygi-ven’a-suomi-online-sanakniigat. Internettu on hyvä dielo yhtevyksien piendäh niškoi. Ga rahvas vikse ollah jo livuttu da harjavuttu olemah yhtevyksis vaiku internetas. Hyö puaksuh ei kehtata vastavuo omien tuttavien da dovarišoinke. Minul on äijy dovariššua, kudamat eletäh loitton. Minä en voi puaksuh nähtä heidy, sendäh täs puoles internettu avvuttau minule, minä suan tiijustua, kui hyö eletäh-ollah. Kaikin tietäh, ku ei sua hätkie istuo tiedokonehen tyves. Se ei ole hyvä tervehyökse. Nägö huononou, rubieu kivistämäh selgiä da olgupiälöi. Äijät rahvas ollah jo internetan vallanalazet. Heidy nimi ei kiinnosta, paiči internettua. Se tiettäväine vaikuttau hengellizeh tervehyöh. Iče näittö, ku internetan käytändäs on hyviä dai pahua puoldu. Joga dielos pidäy tiediä miäry, se koskou internettuagi. Sit internetan käytändäs rodieu vai hyödyy.