ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к просмотру | Вернуться к списку

Kylyn ižändy

История изменений

24 января 2023 в 15:51 Нина Шибанова

  • создал(а) текст
  • создал(а) текст: In’a ylen äijäl suvaičči kävvä kylyh. Suovattupäivy oli ku pruazniekku rouno. Kylys muamo ezmäi pezetti Pal’an. Hänelegi kyly oli mieleh: Pal’a hihitti da ohki. Brihaččuine kaččeli koivuvastan lehtii da kai oppi tungie niidy suuh. Pal’ua pandih virumah laučoile, vähäzel kosketettih vastal da jälles valatettih sundozel viel. Toibunuh da väzynyh lapsi kiärittih od’d’ualah da tuatto vedi hänen kodih. Toizekse oli In’an vuoro. Muamo kylvet tihändy vastal da kodvazekse laski huogavumah kylynsenčoih. Kezäl muamo keräi šiiloidu, pani niilöi tuazah da valoi piäle hiilavua vetty. Nämmil vezil muamo pezi In’an tukat da sellitti mikse häi muga ruadau: tukat sit roitah läpettäjät da tervehet, kazvetah pitkäkse. In’ua valattajes muamo sanoi luvun, kuduan neičykky painoi mieleh: – Vezi kuldaine kuningas, vezi-vedoine pruavednoi, kui sinä olet puhtas, mugai puhtasta oigei hengi In’a. Paras, midä oli kylys, oldih muaman “suarnat” – häi saneli kylynižändäh näh. Konzu In’a unohti da rubei liijal mängymäh kylys libo pajattamah, muamo vagavah sanoi: – Älä hälize, kylynižändy sidä ei suvaiče. Älä tabavuta händy. Kylynižändäh näh In’a tiedi muamas: häi oli parrakas vahnušši. Kylynižändy eli kylynsenčois halgopinon tagan. – Mindähbo minä ni kerdua en nähnyh händy, ihmetteli In’a. – Häi ei ozuttai ristittyzile, vikse ujosteleh, sendäh ku häi on ihan alasti. Muamo nevvoi In’ua: – Kylys lähtijes kylynižändäle pidäy jättiä vetty da vastu – häigi tahtou pezevyö. Buabo sanoi, kačo, joga kohtas ollah ižändät: tahnuos net vardoijah žiivattoi, kois – taloin eläjii pahuksis da ozattomuksis, voijahgi ennustua pahua. – Net ylen harvah ozutetahes. A ku ozutannehes, sanommo, koinižändy, pahua pidäy vuottua.