ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к просмотру | Вернуться к списку

Iisussa parentau ramman miehen

История изменений

25 сентября 2023 в 14:27 Нина Шибанова

  • изменил(а) текст
    1 Šen jälkeh oli jevreijen pruasniekka, ta Iisussa läksi Jerusalimih. 2Jerusalimissa Lammašportin läššä oli kyl pypaikkakylpypaikka, kumpaista jevrein kielellä šanotah Vifesdakši.^ Šen rannoilla oli viisi pačaškatošta,| 3ta niissä makasi hyvin äijän voimattomie: šokeita, rampoja ta hulvautunehie.^ Ne kaikin vuotettih, jotta vesi alkais liikkuo. 4Niätšen Hospotin anhe lianheli toičči laškeutu kylpypaikkah ta pani vejen kuohumah.^ Še, ken enšimmäisenä aštu kuohuvah veteh, piäsi tervehekši, olipa häneššä mi tauti hyväh. 5 Šielä oli mieš, kumpani jo kolmekymmentä kahekšan vuotta läsi. 6Iisussa näki hänet šielä venymäššä ta tiesi, jotta hiän jo pitälti on ollun voimattomana.^ Iisussa kyšy: «Tahotko piäššä tervehekši»? 7Läsijä vaštasi: «Hospoti, miula ei ole ketänä, ken veis miut veteh, konša še kuohahtau.^ Aina konša olen mänöššä, kennih toini kerkiey šolahtua veteh ennein milma». 8Iisussa šano hänellä: «Nouše, ota makuušijaš ta aššu». 9Mieš šillä ker tuakertua tuli tervehekši, otti makuušijan ta rupesi aštumah. Še päivä oli šuovatta. 10Šentäh jevreijen vanhimmat šanottih parennetulla: «Nyt on šuovatta eikä šiula ole valtua kantua makuušijua». 11 Mieš vaštasi heilä: «Še, ken šai miut tervehekši, šano miula: "Ota makuušijaš ta aššu"». 12Šiitä jevreit kyšyttih: «Kenpä on še Mieš, kumpani käški šiun ottua makuušijan ta aštuo»? 13Parennettu ei tietän, ken Še oli, šentäh kun Iisussa oli jo katon rahvašjoukkoh. 14 Jälešti Iisussa näki miehen jumalan kojissajumalankojissa ta šano hänellä: «Šie olet nyt terveh. Elä enämpi luaji riähkyä, jotta šiula ei tulis vielä pahempua». 15Mieš läksi šieltä ta šano jevreilöillä, jotta Iisussa hänet parenti. 16 Šiitä jevreit alettih ajelomah Iisussua ta tahottih tappua Hänet, šentäh kun Hiän šuovattana ruato tämmöistä. 17Vain Iisussa šano heilä: «Miun Tuatto aina ruatau työtä, ta Mie niise ruan». 18Tämä vielä enämmän lisäsi jevreijen himuo tappua Iisussa.^ Hiän kun ei yksistäh rikkon šuovattakäškyö, vain vie läivieläi šano Jumalua omakši Tuatokšeh ta näin šanuon pani Iččeh Jumalan vertahisekši.

06 февраля 2023 в 14:43 Нина Шибанова

  • создал(а) текст
  • создал(а) перевод текста
  • создал(а) текст: 1 Šen jälkeh oli jevreijen pruasniekka, ta Iisussa läksi Jerusalimih. 2Jerusalimissa Lammašportin läššä oli kyl pypaikka, kumpaista jevrein kielellä šanotah Vifesdakši.^ Šen rannoilla oli viisi pačaškatošta,| 3ta niissä makasi hyvin äijän voimattomie: šokeita, rampoja ta hulvautunehie.^ Ne kaikin vuotettih, jotta vesi alkais liikkuo. 4Niätšen Hospotin anhe li toičči laškeutu kylpypaikkah ta pani vejen kuohumah.^ Še, ken enšimmäisenä aštu kuohuvah veteh, piäsi tervehekši, olipa häneššä mi tauti hyväh. 5 Šielä oli mieš, kumpani jo kolmekymmentä kahekšan vuotta läsi. 6Iisussa näki hänet šielä venymäššä ta tiesi, jotta hiän jo pitälti on ollun voimattomana.^ Iisussa kyšy: «Tahotko piäššä tervehekši»? 7Läsijä vaštasi: «Hospoti, miula ei ole ketänä, ken veis miut veteh, konša še kuohahtau.^ Aina konša olen mänöššä, kennih toini kerkiey šolahtua veteh ennein milma». 8Iisussa šano hänellä: «Nouše, ota makuušijaš ta aššu». 9Mieš šillä ker tua tuli tervehekši, otti makuušijan ta rupesi aštumah. Še päivä oli šuovatta. 10Šentäh jevreijen vanhimmat šanottih parennetulla: «Nyt on šuovatta eikä šiula ole valtua kantua makuušijua». 11 Mieš vaštasi heilä: «Še, ken šai miut tervehekši, šano miula: "Ota makuušijaš ta aššu"». 12Šiitä jevreit kyšyttih: «Kenpä on še Mieš, kumpani käški šiun ottua makuušijan ta aštuo»? 13Parennettu ei tietän, ken Še oli, šentäh kun Iisussa oli jo katon rahvašjoukkoh. 14 Jälešti Iisussa näki miehen jumalan kojissa ta šano hänellä: «Šie olet nyt terveh. Elä enämpi luaji riähkyä, jotta šiula ei tulis vielä pahempua». 15Mieš läksi šieltä ta šano jevreilöillä, jotta Iisussa hänet parenti. 16 Šiitä jevreit alettih ajelomah Iisussua ta tahottih tappua Hänet, šentäh kun Hiän šuovattana ruato tämmöistä. 17Vain Iisussa šano heilä: «Miun Tuatto aina ruatau työtä, ta Mie niise ruan». 18Tämä vielä enämmän lisäsi jevreijen himuo tappua Iisussa.^ Hiän kun ei yksistäh rikkon šuovattakäškyö, vain vie läi šano Jumalua omakši Tuatokšeh ta näin šanuon pani Iččeh Jumalan vertahisekši.