ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к просмотру | Вернуться к списку

Mavon vihat

История изменений

02 марта 2023 в 17:41 Nataly Krizhanovsky

  • создал(а) текст
  • создал(а) перевод текста
  • создал(а) текст: Mato muan karvallini, toukka tuonen karvallini, läpi kulojen kulkija, läpi mättähien matkuaja, 5 miksi karvani katkasit, miksi lihani liikutit? Olisit männyn pahan miehen paijan alla eli pahan miehen parran alla, läpi kulojen, läpi pajujen. 10 Ota omaš, peri pahaš, tuo jälelläh omani. Kanna mettä, mehiläini, meijän lintu, tuo mettä, tuo mettä tulleššaš, kanna mettä kainaloššaš kipehillä voitimikse, pahoilla parentamisekše. Hoo, tuonne mänkäh kaikki...