ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к просмотру | Вернуться к списку

Saulan kiändymine

История изменений

31 мая 2023 в 12:17 Нина Шибанова

  • изменил(а) текст
    1 Saulu ainos vie kuohui vihas da varaitteli surmal Ižändän opastujii. Häi meni ylimäzen papin luo 2 da kyzyi, ku se kirjuttas Damaskan sinagougih kirjazet, kudamat annettas hänele valdu ottua kiini tämän Doroganjnoudajii miehii da naizii, kaikkii, kedä vai löydänöy, da tuvva heidy Jerusalimah. 3 Matkal, konzu Saulu oli jo lähäl Damaskua, taivahaspäi vuottamattah läimähtih valgei hänes ymbäri. 4 Häi pakui muale da kuuli, kui iäni sanoi: «Saulu, Saulu, midäbo vihuat minuu»? 5 Saulu kyzyi: «Ižändy, kenbo Sinä olet»? Iäni vastai: «Minä olen Iisus, kudamua sinä vihuat. 6 Nouze da mene linnah. Sie sinule sanotah, midä sinul pidäy ruadua». 7 Saulanke matkuajat miehet seizottih vaikkani.^ Hyö kuultih iäni, vai ei nähty nikedä. 8 Saulu nouzi muas, no konzu avai silmät, ei nähnyh nimidä.^ Händy viedih Damaskah käis viettäjen. 9 Kolme päiviä häi ei nähnyh nimidä, ei syönnyh, eigo juonnuh. 10 Damaskas oli Ananii-nimelline opastui. Hänele oli nägy, kudamas Ižändy sanoi: «Ananii»! «Täs olen, Ižändy», vastai se. 11 Ižändy sanoi: «Mene uuličale, kudamua sanotah Oigiekse uuličakse, da Juudan talois kyzy Saulu-nimellisty tarsolastu miesty. Häi molihes, 12 i hänele oli nägy, buitegu tulou Ananii-nimelline mies, i panou käit hänen piäle, ku häi rubies uvvessah nägemäh». 13 Ananii vastai: «Ižändy, minä äijis kuulin täs miehes, min äijän pahua häi on luadinuh Sinun uskojile Jerusalimas. 14 Tiägi hänel on ylimäzien pappiloin annettu valdu ottua kiini kaikkii, ket kučutah abuh Sinun nimie». 15 No Ižändy sanoi hänele: «Mene, minä valličin händy, gu hänen vuoh minun nimi rodies tundiettu Jumalua tundemattomien rahvahien da suariloin ies dai Izrail՚an rahvahan ies. 16 Minä ozutan hänele, kui äijy pidäy hänel tirpua minun nimen täh». 17 Ananii lähti.^ Häi meni sih taloih, pani käit Saulan piäle da sanoi: «Velli minun Saulu, Ižändy työndi minuu, se Iisus, kudai jiäviihes sinule dorogal, kudamua myö matkait. Häi työndi minuu, ku sinä suazit järilleh silmät da täyttyzit Pyhäl Hengel». 18 I kerras buitegu suomukset pakuttih Saulan silmis, i häi rubei uvvessah nägemäh. Häi piäzi jalloilleh, i händy ristittih. 19 Sit häi söi da sai vägie.

31 мая 2023 в 11:55 Нина Шибанова

  • создал(а) текст
  • создал(а) перевод текста
  • создал(а) текст: 1 Saulu ainos vie kuohui vihas da varaitteli surmal Ižändän opastujii. Häi meni ylimäzen papin luo 2 da kyzyi, ku se kirjuttas Damaskan sinagougih kirjazet, kudamat annettas hänele valdu ottua kiini tämän Doroganjnoudajii miehii da naizii, kaikkii, kedä vai löydänöy, da tuvva heidy Jerusalimah. 3 Matkal, konzu Saulu oli jo lähäl Damaskua, taivahaspäi vuottamattah läimähtih valgei hänes ymbäri. 4 Häi pakui muale da kuuli, kui iäni sanoi: «Saulu, Saulu, midäbo vihuat minuu»? 5 Saulu kyzyi: «Ižändy, kenbo Sinä olet»? Iäni vastai: «Minä olen Iisus, kudamua sinä vihuat. 6 Nouze da mene linnah. Sie sinule sanotah, midä sinul pidäy ruadua». 7 Saulanke matkuajat miehet seizottih vaikkani.^ Hyö kuultih iäni, vai ei nähty nikedä. 8 Saulu nouzi muas, no konzu avai silmät, ei nähnyh nimidä.^ Händy viedih Damaskah käis viettäjen. 9 Kolme päiviä häi ei nähnyh nimidä, ei syönnyh, eigo juonnuh. 10 Damaskas oli Ananii-nimelline opastui. Hänele oli nägy, kudamas Ižändy sanoi: «Ananii»! «Täs olen, Ižändy», vastai se. 11 Ižändy sanoi: «Mene uuličale, kudamua sanotah Oigiekse uuličakse, da Juudan talois kyzy Saulu-nimellisty tarsolastu miesty. Häi molihes, 12 i hänele oli nägy, buitegu tulou Ananii-nimelline mies, i panou käit hänen piäle, ku häi rubies uvvessah nägemäh». 13 Ananii vastai: «Ižändy, minä äijis kuulin täs miehes, min äijän pahua häi on luadinuh Sinun uskojile Jerusalimas. 14 Tiägi hänel on ylimäzien pappiloin annettu valdu ottua kiini kaikkii, ket kučutah abuh Sinun nimie». 15 No Ižändy sanoi hänele: «Mene, minä valličin händy, gu hänen vuoh minun nimi rodies tundiettu Jumalua tundemattomien rahvahien da suariloin ies dai Izrail՚an rahvahan ies. 16 Minä ozutan hänele, kui äijy pidäy hänel tirpua minun nimen täh». 17 Ananii lähti. Häi meni sih taloih, pani käit Saulan piäle da sanoi: «Velli minun Saulu, Ižändy työndi minuu, se Iisus, kudai jiäviihes sinule dorogal, kudamua myö matkait. Häi työndi minuu, ku sinä suazit järilleh silmät da täyttyzit Pyhäl Hengel». 18 I kerras buitegu suomukset pakuttih Saulan silmis, i häi rubei uvvessah nägemäh. Häi piäzi jalloilleh, i händy ristittih. 19 Sit häi söi da sai vägie.