ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к просмотру | Вернуться к списку

Apostolan jygei ruado

История изменений

26 сентября 2023 в 14:20 Нина Шибанова

  • создал(а) текст
  • создал(а) перевод текста
  • создал(а) текст: 1 Meidy sit pidäy pidiä Hristosan ruadajinnu, kudamile on annettu kačottavakse Jumalan peittomielet. 2 Kelle on midä annettu kačottavakse, hänes vuotetah, gu häi olis surematoi ruadai. 3 No minule on yksikai, rubiettogo työ vai rubieugo mi rahvahan suudo minuu suudimah. En ni iče minä rubie suudimah iččie. 4 En tiijä ičen tagan nimittumua viärytty, no se ei vie luaji minuu oigiekse. Minun suudijannu on Ižändy. 5 Ga sit älgiä ni suudikkua enne aigua, enne Ižändän tulendua. Häi tuou valgieh kai, midä on peitetty pimieh, da avuau sydämien tahtot, i sit jogahine suau kiitändän Jumalaspäi. 6 Nengozil verdavuksil, vellet, minä sanelin ičes da Apollonas teijän täh, gu työ meis opastuzitto ellendämäh sanoi: «Nimidä sen piäle, mi on kirjutettu».^ Älgiä sit suurennu mengiä yhten puolele tostu vastah. 7 Kenbo sinuu panis toizii korgiembakse? Ongo sinul midä mostu, midä et suannus lahjakse? Gu kerran sait kai lahjakse, midäbo sit suurendelettos, buitegu se on sinun sualis? 8 Työ oletto, nägyy, jo kylläzet, bohatuitto, piäzittö suarikse – ei kui myö. Oh, gu työ tovel olizitto suarit, sit myögi piäzizimmö suarikse teijänke! 9 Jumal, nägyy, pani meidy, apostoloi, kaikis jälgimäzikse, buitegu kuolemah suudittuloikse.^ Olemmo gu kämmenel tämänilmazen da tuonilmazen muailman kačeltavannu, anheliloin dai rahvahien. 10 Myö olemmo mielettömät Hristosan täh, työ mielevät Hristosas. Myö olemmo väittömät, työ vägevät; teidy počitoijah, meidy paheksitah. 11 Iellehgi myö tirpammo n՚älgiä da juomanjaluo, kävelemmö alasti, meidy perretäh, ainos olemmo menemäs sijas da toizeh, 12 myö suammo elätyksen omil käzil, jygiel ruavol. Meidy koiritah, a myö blahoslovimmo.^ Meidy painetah, a myö kestämmö. 13 Meidy kirotah, a myö vastuammo hyväl sanal. Myö täh päiväh suate olemmo gu topat, gu kaiken muailman hylgykotat. 14 Kirjutan tämän ei sikse, gu huijata teidy, a tahton n՚evvuo teidy gu omii armahii lapsii. 15 Olgah teil hos kymmene tuhattu Hristosan uskon opastajua, tuatto teil on vai yksi. Minähäi sain teidy Hristossah Iisussah uskojikse jevangelien vuoh. 16 Sikse pokoroičemmos teile: kačokkua minus, kui eliä. 17 Sih niškoi minä työnnin teijän luo Timofein, kudai Ižändän täh on gu minun oma lapsi, armas da surematoi poigu. Häi juohtuttau teile, kui minä kävelen Hristosan Iisusan dorogoil da opastan niilöih dorogoih näh kaikkiel, joga uskojien kanzukunnas. 18 Erähät teis ruvettih suurendelemahes, smietitäh, minä ni tule en teijän luo. 19 No minä terväh tulen, gu Jumal andanou, da sit opin niilöin suurendelijoin vägilöi. Heijän sanoi minä en pie niminny, 20 sendäh gu Jumalan valdu ei tule paginoinnu, a tulou väinny. 21 Kudamua työ tahtotto: tulengo teijän luo kepinke vai tulen lemmen da hyvyönke?