ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к просмотру | Вернуться к списку

Naindu da naimattomus

История изменений

26 сентября 2023 в 15:55 Нина Шибанова

  • создал(а) текст
  • создал(а) перевод текста
  • создал(а) текст: 1 A sih niškoi, midä työ kirjutitto minule, ga hyvä on miehel olla koskemata naistu. 2 No gu vältiä karguamistu, olgah joga miehel oma akku, a joga naizel oma ukko. 3 Ukko täytäkkäh akan himot, a akku – ukon. 4 Akan rungu ei ole hänen omas vallas, a on ukon vallas, mugai ukon rungu ei ole hänen omas vallas, a on akan vallas. 5 Älgiä vältelkiättökseh yhtyndiä, paiči gu sobinetto olla eriže mintahto aigua, gu voizitto moliekseh. A sit olgua myös yhtes, gu sattan ei piäzis muanittelemah teidy teijän piettelemättömyöl. 6 En sano tädä käskynny, vai annan vallan. 7 Tahtozin, ku kaikin elettäs, kui minä elän. Jogahizel yksikai on oma Jumalaspäi suadu n՚ero, yhtel yksi, toizel toine. 8 Naimattomile da leskile minä sanon, heile olis hyvä, gu pyzyttäs yksin kui minä. 9 No ku hyö ei voidane pidiä iččie käzis, naidahes, parembihäi on naija, migu palua himon tules. 10 Nainnuzile da miehel olijoile annan käskyn, en minä anna, a andau Ižändy: akal ei ole valdua erota ukos. 11 A ku häi yksikai eronnou, sit olgah enämbiä miehele menemättäh, libo tulgah sobuh ukkohke. Mugai ukol ei ole valdua hyllätä akkua. 12 Toizile sanon jo minä, a ei Ižändy: Gu kel uskovellis ollou akku, kudai ei usko, no tahtou eliä hänenke, täl miehel ei pie hyllätä händy. 13 Libo gu uskojal naizel ollou ukko, kudai ei usko, no tahtou eliä hänenke, täl naizel ei pie hyllätä omua ukkuo. 14 Kačo gu ukko, kudai ei usko, on puhtas uskojan akan kauti, a akku, kudai ei usko, on puhtas uskojan ukon kauti. Muitehäi teijän lapset ei oldas puhtahat, a silleh hyö ollah puhtahat. 15 No ku uskomatoi mies libo naine tahtonou erota, ga erokkah. Uskoi velli libo sizär ei ole sivottu nämis šeikois. Jumal kuččuu teidy rauhuoh. 16 Mis tiijät, sinä akku, toinah i olet ukole piäzendäkse? Libo ukko, mis tiijät, toinah i piästät akkuadas?