ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к просмотру | Вернуться к списку

Virit’t’iät kolme paret’t’ä

История изменений

29 февраля 2024 в 15:29 Нина Шибанова

  • создал(а) текст
  • создал(а) перевод текста
  • создал(а) текст: Virit’t’iät kolme paret’t’ä, šil’l’ä oven peäl’l’ä pannaa palamaa. Siid’ä n’e hiilet kerät’ää siihi mih tahokkaa, ribuu libo mih tahokkaa. Ni ku muate vierrää, ni pannaa n’e hiil’et, pannaa žirkkalo, pannaa šuga pieluksii dai luvetaa: ”Ken olled bogasuužennoi miun, ni tule näid’ä ottamaa pieluksista”. Dai miän čikko še kuotellaa, poltellaa n’e hiil’et da mie olen nuori t’yt’t’ö, tovariššaksi taluu. N’yd lähemmä kod’ii. Hiän ku miun n’ägyvissä ei oliz niid’ä pannun pieluksii ga mie, možet, en oliz ni kuullun ni mid’ä engo olis’ pöl’l’äšt’ynyn. Vanhaššaa vet ei ollun kravat’t’ie, siel’ä yksi kravat’t’i oli, sil’l’ä kravat’illa kel’l’ä oli veikko, ni še veikko magai kravat’illa, a dostalid magazima rivissä lat’t’iella. N’äin on ažutettu gorniččaa sielä Jängärvessä šijoa, šiihi vierimmä muate, dai hiän panou pieluksii, dai siid’ä muataa tuatto, muamo, siin’ä lat’t’iella. Ku kergizimmä vain muate vierrä, oi kun rod’ii kellon, tullaa hebozilla, onhän pannaa se svoad’buloi vaš kellotten, no ni šiihi loaduu on pandu kellod vembelii, i ajetaa, tullaa. Alusta ku loittuna, loittuna, se lähenöy, lähenöy. A hiän miula šanou: ”Ko kuulled mid’ä ni elä virka ni mid’ä, no”. Kuulen jo lähet’ää, lähet’ää, ka lähet’t’ii, jo pihalla tuldii. Ka ko pihalla tuldii, da meilä oli veräjässä kol’čča, ka ku avuatten, sidä kol’ččoa ku hel’äytetää ni ku mie ku varrevvuin, pöl’l’äššyin, mamalla šanon: ”Hoi mama, ket tuldanou, nouze poiš!”, ravahin. Mama ko hypäht’iät, a mama arvai, šanou, kuottelija mid’ä tahokkaa, no. Dai hiän nouzi, dani tulen šai, mäni dai niin uuvveštaa veräjät avoali da niin umbee pani.