Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 151 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
101 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Pajuntaimen kašvo turpiekši starinapuukši
 1. Kiäntäjän šanojen mukah, uuši starinakirja tuli hänellä parahakši uuvvenvuuvven lahjakši.
102 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Pata-starina
 1. Hänellä on šuuri pata hinkalošša.
103 карельский: собственно карельское наречие Толмачевский
диалектные тексты Pelvašruavot
(Работы по льну)

 1. A jäl’geh, min ken vido, n’in šie hänel’l’ä žen vivot.
104 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Pieni Pölyni tuttavuštau teatterih
 1. Tutuštumini tämmöseh ainehistoh leventäy lapšen tietoalua, avuau hänellä uuvven taikamuajilman, kašvattau kunnivoittamista luomistyöh ta taitoh.
105 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Piessa hillošuolla
 1. Tuattoni kuunteli pojan tarinan loppuh šuaten ta rupesi hänellä šelvittämäh:
  Oho šie, Puavila, šehän oli kurki.
106 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Pošti Solovetskin manasterista
 1. Tämä rohkie mieš aštu koko ajan piettymättä, apuna hänellä oli kakši kekšie, kumpaset hiän otti matkah heitetyštä veneheštä.
 1. Hiän kunnolla lämmitti kiukuan pirtissä, jotta matkuajat piäštäis lämpiemäh, anto heilä kuivat vuattiet, šyötti šillä, mitä hänellä oli ta hoiti heitä.
107 карельский: собственно карельское наречие Кестеньгский
диалектные тексты Pruasn’iekat
 1. I hänellä on n’imipäivä.
 1. No, lapši šyntyy, n’iim pojall annettih ieštä päin n’imi, jesl’i om pruasn’iekkua, jotta šyntyy n’iin kum pruasn’iekkana, n’i hänellä jo voijah ieštä päin antua n’imi mim…, mimmon’i ollou, hot’ Varlamii, hot Suava, hot, Savat’ei, hot mi ollou, še i annetah.
108 карельский: собственно карельское наречие Ухтинский
диалектные тексты Pruasn’iekoista
 1. Šiitä še hyppäi veteh män’i kirikköh n’iim märkänä, pappi šiitä mol’i hänellä ne, jotta nyt paren’is se kaikkin’eh.
109 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Pruasniekka hiirien talošša
 1. Nyt Anni oli varma, jotta hänellä še hampahat ei ruveta kivistämäh!
110 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Puolivalmis kirja antau voimie elyä eteh päin
 1. Juri D’užev pitäy oikeina Carlos Castanedan šanoja, šiitä, jotta kun ihmini on šuanun kaiken, mitä halusi šuaha, kun hänellä ei tarviče enyä kunnivuo ta hiän on valmis lepyämäh ta nauttimah šitä, šilloin pitäy tietyä, jotta tämä on viimeni tentti ihmisellä, täššäki tilantehešša ihmisen pitäy voittua rauhan tunnetta ta uuvveštah taissella paremmašta.