Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 170 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
161 вепсский библейские тексты (переводные) Uz’ käsk
 1. 36«Ižand, kuna sinä mäned
 1. 37Petr sanui hänele: «Ižand, mikš en voi nügüd’ lähtta sinunke?
162 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Uziden vägidenke udhe openduzvodhe
 1. Školan ižand vändi lapsidenke da toivoti heile abutada openduses.
163 вепсский Северновепсский
подкорпус вепсских сказок Van’ka i koza
(Ванька и коза)

 1. Ižand küzub kozal:
  - Siidįk, deidįk, kozeine?

 1. Ot’ ižand tütren kodišpei küks’:
  - Mäne kuna kandab, ed veinu kozad sötta i d'otta.

 1. Ižand mest tulob vastha i küzelob:
  -Seidįk, kozeine, deidįk, kozeine?

 1. Tuli ižandannu i küzelob ižand:
  - Seidįk, kozeine, deidįk, kozeine

 1. - Sinus päliči, sanub, – ajin lapsid i akan, ižand sanub kozale.
 1. Ajab kerdan ižand mecha siiriči neciš kodiižes i küzub:
  - Ken siga päčil?

 1. Nece ižand sanub:
  - Davai, tule, hougeidadli sarvil?
164 вепсский библейские тексты (переводные) Varaida verhid akoid
 1. 21 Kaik mehen ted oma Ižandan sil’miden edes,
  Ižand märičeb kaik hänen tropad.
165 вепсский библейские тексты (переводные) Varaikat tühjid sanankandajid
(Varaikat tühjid sanankandajid)
 1. 21Ei kaikutte, kudamb sanub minei «Ižand,
 1. Ižandpäzu taivhan valdkundaha.
 1. 22Äjad sanuškandeba minei sil päiväl: «Ižand,
 1. Ižand!
166 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Venujan kiven alle vezi ei jokse
 1. Jelizaveta Haritonova sanui: ”Täl kerdal toine suim oli Švecias, sikš miše kaks’ vot nece ma om kuti ižand Barencan korktas nevondištos.
167 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Vepsläine epos venänkeližile lugijoile
 1. Eposas kondi om rodun ižand.
168 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Vingl (Ülenzoitnus mö unohtim endišt)
 1. ...Ižand lugematoman kerdan ližadeli olut adivoiden mal’l’oihe i sanui:
  Olgat tervhed da melekahad...
 1. Hol’meližen pit’khibusižen pän Mörkoi ligoti-čuklaiži Ojaha, hosi sen kämnil, hosi paižotanuden modon i voivotaden muštišteli: ”Ehtal pagižlii ižand adivoičeti čo-o-min
169 вепсский библейские тексты (переводные) Vinpun oksad
 1. 15 «Minä olen todesine vinpu, i minun Tat om vinpuiden ižand.
170 вепсский библейские тексты (переводные) Zaharian kitändpajo
 1. 67Zaharia, lapsen tat, täutihe Pühäl Hengel i endustaškanzi mugomil sanoil:

  68Olgha kittud Ižand, Izrail’an Jumal!