Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 114 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
11 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Eino Timosen hyvä šana
 1. Ta kaiken tuon lisäkši hänellä (majori VirtasellaN.Č.) niin kuin ni šiulaki vašemešša šilmäššä on vika”.
 1. Kuitenki hänellä ei riittän aikua täyvellisešti kehittyä kirjailijataitojah.
12 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Eli ennein muinoin nuorimieš
 1. No oli hänellä koira ainaki, kenen kera hiän mečäšteli ta kalašteli.
13 карельский: собственно карельское наречие Толмачевский
диалектные тексты En’n’ein el’iäs’s’eh el’et’t’ih ukko da akka
(Жили-были старик и старуха)
 1. Kačo, män’i, toi šieldä čerdakalda hän’ellä papin lammaš.

 1. A hän’ellä i šanotah:

  - Van’a, šie elä lähe pappie kät’kimäh.
14 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Etnososioligija elämäntyönä
 1. Tärkienä työnä hänellä oli bibliografisen luvettelon luatimini, kumpasešša oli tietoja niistä ihmisistä, mit oli äijän ruattu karjalaisien kulttuuri- ta kieliperinnön tutkimisen, šäilyttämisen ta kehittämisen hyväkši.
15 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Hiiren kos's'onta
 1. Koko muajilmašša ei ole ketänä häntä kaunehempua ta myö ečimmä hänellä šamanarvoista moršienta.
16 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Igor’ Istratjev: kuvauštaijon šaloista
 1. Konša kuvuaja šyventyy ohjelman teemah ta kiinnoštuu šiitä, niin hänellä ei ole mitänä välie, millä kielellä kaikki tapahtumat männäh.
 1. Hänellä on omie lempikuvuajieki.
17 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Ihmini ihmisen kera
 1. Antajan tahto jiäy hänellähiän voit antua ta voit ei ni antua.
18 карельский: собственно карельское наречие Тихвинский
диалектные тексты Kaikki voit olla
 1. A bajarilla eimidä jo ruadua, ando hänellä puolen imen’n’ua.
19 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Kalevalan muan lapši Viktor Melentjev
 1. Hiän äijän tietäy täštä pelistä ta hänellä oli mitä kertuo keräytynyillä.
 1. Viktor Melentjev on mukava ihmini ta hänellä on hyvä humorintaju.
20 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Karjalah on miärätty uuši piämieš
 1. Artur Parfenčikov šano, jotta myöštymini omalla kotimualla ta ruato tiälä on hänellä hyvin vaštuullini tehtävä:
  Mie panen kaikki omat voimat, tiijot ta kokemukšen, jotta toteuttua tehtävät, kumpaset pani Presidentti, ta Karjalan eläjien toivehet.