Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

Расширенный поиск ↓

ä

ä

ä

по

записей
Простой поиск ↑

Найдено 34 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
21 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Min-se tarbhaižen polhe
 1. Karjalan Rahvahaline arhiv ozutelusen täht valiči karjalaižiden sajiden da besedoiden fotoid, miččid XX-voz’sadan 30.-vozil tegi tetab karjalaine tedomez’ da kirjutai Aleksandr Linevskii.
22 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Minun armaz kodiživat
 1. Erased kirjutiba melentartuižid starinoid ičeze živatoiden polhe da oigenziba fotoid, toižed pirdiba čomid kuvid.
23 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Mušt kaitas igän
 1. No kaikse ristitud napriba tehta praznikan: čomitiba ičeze pertiden iknoid Vägestusen simvoloil, pajatiba gardalejoilVägestusen päiv”- pajod, paniba Internetha ičeze dedoiden da baboiden fotoid, starinoičiba heiden sures tegos.
24 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Muzei da škol: äivozne ühthižrad
 1. Äi kerdoid kävutim materialoid, fotoid, kirjoid da azjbumagoid muzejan arhivaspäi.
25 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Nägištada äirahvahališt Karjalad
 1. Fotoid ühtenzoitab melentartuine temrahvahan kul’tur, kanzoiden verod, rahvahaline kost’um.
 1. Kacmaha čomid fotoid da ozatelmaha konkursan vägestajid tuli äi rahvast.
 1. Fotokonkursaha ühtniba nored da vanhembad mehed, mastarid da ned, kudambad ei mahtkoi tehta professionaližid fotoid.
 1. Ozutelusel om fotoid vepsläižes-ki miruspäi.
 1. Rahvahaližiden kul’turiden keskuz kucub tahtnikoid kacmaha čudokahid fotoid.
26 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Ö Šoutjärven muzejas
 1. A ved’ kodiš ei ole tarbhašt literaturad, muzejan resursoidvanhoid fotoid vai videoid, miččid voižim kävutada.
27 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Om lopnus openduzvoz’
 1. Aktivistad pirdiba praznikoikš seinlehtesid, kuna paniba fotoid, kirjutiba runoid da ozatelendsanoid.
28 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Pagin kulub, sana lendab
 1. Sinna lapsed voiškandeba kirjutada erazvuiččid azjoid vep sän kelel, tehta fotoid, videod da panda niid lühüdoiden tekstoidenke neche gruppaha.
 1. Vastusiden aigan lapsed opendaškandesoi tehmaha fotoid, lühüdoid videosüžetoid, audiokirjoid ičeze kelel, lu gemaha vepsänkeližid teks toid professionali žes stu as, vändmaha mu zikali žil vändimil, pajatamha pajoid da kirjutamha vepsän kelel runoid.
29 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Penes küläs radab muzei
 1. Kirjoiden vaumites oli tehtud sur’ rad: tarbiž oli vastatas äjidenke ristituidenke, pagištoitta, kirjutada muštlosid, kerata azjbumagoid, fotoid.
30 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Piterišpäi todud ozutelust nägištiba Šoutjärven eläjad-ki
 1. Ozutesikš, nügüd’ monoblokihe, miččed radaba jo amu muzejas, nügüd’ om pandud uzid fotoid da tedoid.