Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 113 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
61 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Mistä “Ericsson” on vaiti…
 1. Kohta hänen pieneštä remonttinurkašta, mi šijoutu vuokrakorttierin keittijöššä, tuli ihan oikie laboratorija, missä Lars Magnus oli kekšin oman telefonimallin, a šen ajan teknologijat annettih hänellä mahollisuš toteuttua oma meininki kotioloissa.
62 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Mitein ennein tervehittih
 1. ***
  Domna Huovini kerto:
  Meilä tiätä kun tuli, niin myö kaikin juoksima šiitä hänellä kaklah.
 1. Kun hiän tuli pirttih ta šilmät risti, ni ukkuo šepäsi enšimmäkši, šiitä ämmyö, ta šiitä miun tuattuo ta muamuošilloin ševättih vielä, myö olima pikkusetvain šiitä meitä oli maimerosie kun juoksima hänellä kaklah.
 1. Ta myö hänellä jalkah kumarramma šiitä passipoittelemma kun hiän meilä vuatetta tuou.
63 карельский: собственно карельское наречие Толмачевский
диалектные тексты Mittynäz’ie en’n’ein pruazn’iekkoida pruaznuidih
(Праздники)

 1. A šidä hän’ellä varoin otettih da kalman roidih, kačottih, ožutettih hän’ellä Mat’er’ božij, što min nägön’e hiän kuolduoh ol’i.
 1. jo l’ien’i hän’ellä lapši, a lapši l’ien’i tuattoh nägön’e.

 1. A hän’ellä l’ien’i žual’i šidä lapšutta.

 1. Hiän otti da ših rumkazeh hän’ellä n’e vuahuot l’ivotetuot i pan’i naizella.
64 карельский: собственно карельское наречие Весьегонский
диалектные тексты Muasl’enča
 1. Issuttaw i t’üt’ön, ottaw, t’üt’ön, ottaw ked’ä hän’el’l’ä pidää, šen i issuttaw.
65 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Muissattako Šimanua?
 1. Hänellä kun ne šukšet oltih leviet ta pität kuin latelauvat, niin ne ei häntä upotettu.
66 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Muisselmie Kalevalan muan laulajašta – Ilmi Bogdanovašta
 1. Tämä oli Ilmin enšimmäini esiintymini ta še oli hänellä ylen jännittävä.
67 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
библейские тексты (переводные) Mukavua šoršista
 1. Mie hänellä vaštasin jykeitä toisijaki lintuja, jouččenet, hanhet, onhan ne piäšty eteläh.
68 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Myö kaikin tahomma parempua ošua meijän kanšalla
 1. Jo kolme vuotta Natalja on johtokunnan piälikkönä, Liiton ruato ta jäšenet hänellä ollah hyvin tutut.
69 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Myöštymini Kiimasjärven kotirannoilla
 1. Hänellä oli monilapšini pereh.
 1. Niin kyläläiset kerättih hänellä rahua palkakši, jotta mieš vain tulis šoittamah.
 1. Konša tuatto Ivan Vasiljevič Minin akottu, hänellä oli 32 vuotta.
 1. Iivana ruato Šuomešša, missä hänellä oli kakši kauppua.
 1. Muamo Aleksandra Aleksejevna F’odorova (hänellä oli 21 vuotta) eli Kiimasjärveššä.
70 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Nadežda Agejeva: “Kaikki loppuu, jotta alkua uuvveštah”
 1. Toivotamma hänellä lykkyö tulijašša kilpailušša, tarkkoja koululaisie ta mukavie tuntija.