Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 261 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
81 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kelen, literaturan da istorijan institutale täudui 85 vot
 1. Sikš, necil vodel panim kaks’ azjad ühthe i tegim tedokonferencijad, mitte om omištadud necile kahtele datale.
 1. Necil vodel konferencijaha ühtni 50 mest”.
 1. Ku ei olnuiži necidä alandust meiden Institutas, ka minä dumain, miše nügüd’ oliži jüged opeta lapsid školiš, jüged opeta üläopenikoid universitetas, sikš ku kaik om tehtud necil alandusel, mitte om tehtud meiden Institutas”.
82 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Keza – praznikoiden aig
 1. Necil kezapäiväl äjad ristitud kerazihe Änižen randale, kus korktad pedajad seižuba kuti velikanad.
 1. Külän eläjad da toižed adivod tuleba praznikale ičeze kanzoidenke, miše olda necil päiväl ühtes.
 1. Ristituil toižiš agjoišpäi mugažo om taht olda necil praznikal.
 1. No tradicijan mödhe päadivoin necil praznikal oliba Šoutjärven vepsän rahvahan horan pajanikad.
83 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kipinä-kulugendlehtez sai korktan pauklahjan
 1. Necil vodel Sampo-premijan laureatoiden keskhe putui Kipinäkulugendlehtesen toimitajiden kollektiv sures panendas Karjalan rahvahaližen kul’turan kaičendaha da kehitoitandaha.
84 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kodikelen tedo bohatoitab meid
 1. Necil kelel pagižiba meiden ezitatadbaboid i dedoid, mamoid i tatoid, kudambid lujas armastam.
85 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kodiman kaičijan päiv
 1. Necil päiväl ozatelem kaikid mužikoid, lahjoičem heile erazvuiččid lahjoid.
86 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kolumba
 1. A Kolumba necil aigal joi bragan lophusai.
 1. Necil aigal Kolumba päti mända kodihe jomha čajud.
 1. Necil laučal minä händast jäl’gmäižen kerdan näginki...
87 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Konz kodikeles hengen kibištab…
 1. Mugoine festival’ mäni necil vodel Kazaniš.
88 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Konz sana tuleb scenale
 1. Necil kerdal festivalil pätemoikš ozutelusiden täht om valitud Karjalan eposad.
89 вепсский диалектные тексты KORV
(ухо)
 1. necil prihačul sil’m korvan nägeb
90 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Koume znamasišt aigtegod Šoutjärves
 1. Necil ehtal sebran ohjandale, energižele da vägekahale naižele, Zinaida Ivanovna Strogalščikovale oli sanutud lujas äi lämid sanoid.