Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 127 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
81 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Olipa kerran koira
 1. Läksi Serko pellolla, löysi hukan ta šanou hänellä:
  Tule miän kašvismualla pyhänäpiänä illalla, mie lašen šilma pirttih ta makšan šiula velat.
 1. Nyt olen hänellä ikäni velašša šiitä.
 1. Koiraki puitto mäni hukalla piällä ta niin kuin keroseh tarttu hänellä.
 1. Serko šuatto hukan pellolla ta näin šanou hänellä:
  Kun šie, hukkasen, miula hyvyä luajit, niin mieki šiula hyvällä makšoin.
82 карельский: собственно карельское наречие Толмачевский
диалектные тексты Omahizet i sus’iedat
(Родственники и соседи)
 1. Ivalla-vel’l’ellä ol’i, Dun’akši kučuttih naista, Ol’eksandralla Dar’ukši kučuttih, a Vas’alla ol’i Mar’u, vot, a čikko ol’i tyttönä kuol’i, značit hänellä ewlun n’ikedä.
83 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Omamualaiset
 1. Pakasima Valentina Ivanovnan kera šiitä, konša hiän rupesi kirjuttamah lehteh ta mitä hommua hänellä on nyt.
 1. Vladimir Kettunen, kun hiän on vienankarjalaini, kuunteli milma, a mie hänellä luvin šen kiän netyn tekstin.
84 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Oprasa liäväššä
 1. Šiitä šieltä kolhosien utarniekkojen kokoukšešta hänellä potarittih šuuri ta kaunis Leninin kuva.
85 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Pahuon šuari
 1. Neuvottelut venyttih, šuviamerikkalaini mua ei tunnuštan Neuvoštoliittuo, Cederholm šotettih eryähäh nakrettavah šalakuletušjuttuh, missä hänellä ei ollun ošua eikä arpua, ta arestuitih epäiltynä vaštavallankumoukšellisuošta.
86 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Paikalliset taistelut. “Messerit” Karjalan taivahalla
 1. Hiän kirjutti, jotta huavottunutta lentäjyä heti hoijettih ta vaikka hänellä oli ammuttu molommat jalat, kuitenki huavat ei oltu vakavat.
87 карельский: собственно карельское наречие Тихвинский
диалектные тексты Paimen
 1. Hänel’l’ä i šan: ”Ota da perčulla, vojja peržied l’ehmil’l’ä”.
 1. Hänel’l’ä vašta zavod’i.
88 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Pajuntaimen kašvo turpiekši starinapuukši
 1. Kiäntäjän šanojen mukah, uuši starinakirja tuli hänellä parahakši uuvvenvuuvven lahjakši.
89 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Pata-starina
 1. Hänellä on šuuri pata hinkalošša.
90 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Pieni Pölyni tuttavuštau teatterih
 1. Tutuštumini tämmöseh ainehistoh leventäy lapšen tietoalua, avuau hänellä uuvven taikamuajilman, kašvattau kunnivoittamista luomistyöh ta taitoh.