Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 113 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
81 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Pata-starina
 1. Hänellä on šuuri pata hinkalošša.
82 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Pieni Pölyni tuttavuštau teatterih
 1. Tutuštumini tämmöseh ainehistoh leventäy lapšen tietoalua, avuau hänellä uuvven taikamuajilman, kašvattau kunnivoittamista luomistyöh ta taitoh.
83 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Pošti Solovetskin manasterista
 1. Tämä rohkie mieš aštu koko ajan piettymättä, apuna hänellä oli kakši kekšie, kumpaset hiän otti matkah heitetyštä veneheštä.
 1. Hiän kunnolla lämmitti kiukuan pirtissä, jotta matkuajat piäštäis lämpiemäh, anto heilä kuivat vuattiet, šyötti šillä, mitä hänellä oli ta hoiti heitä.
84 карельский: собственно карельское наречие Кестеньгский
диалектные тексты Pruasn’iekat
 1. I hänellä on n’imipäivä.
 1. No, lapši šyntyy, n’iim pojall annettih ieštä päin n’imi, jesl’i om pruasn’iekkua, jotta šyntyy n’iin kum pruasn’iekkana, n’i hänellä jo voijah ieštä päin antua n’imi mim…, mimmon’i ollou, hot’ Varlamii, hot Suava, hot, Savat’ei, hot mi ollou, še i annetah.
85 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Puolivalmis kirja antau voimie elyä eteh päin
 1. Juri D’užev pitäy oikeina Carlos Castanedan šanoja, šiitä, jotta kun ihmini on šuanun kaiken, mitä halusi šuaha, kun hänellä ei tarviče enyä kunnivuo ta hiän on valmis lepyämäh ta nauttimah šitä, šilloin pitäy tietyä, jotta tämä on viimeni tentti ihmisellä, täššäki tilantehešša ihmisen pitäy voittua rauhan tunnetta ta uuvveštah taissella paremmašta.
86 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Rosvonniekka
 1. Arvasin hänellä olovan äijyä vaikiempi kuin miula.
87 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный тверской
младописьменный подкорпус Ruado tverinkarielan kielen hyväkši
 1. Toivotan hänellä vägie, lujua tervehyttä da pitkiä igiä!
88 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Rukajärven vanhin eläjä
 1. Konša kyšyin Anna Andrejevnalta, kuin monta punukkua hänellä on, hiän rupesi ajattelomah ta tyttäreh kera laškomah: punukkoja on 15 ta prapunukkojaki on jo 13.
89 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Šanelun enšimmäisie tulokšie
 1. Šiitä ajašta akka mušikan kera eläy, ei ni šanuakana hänellä vaštah virka.
90 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Šavutrupa kylyllä
 1. Hänellä pitäy olla komie mieš, a Van’a komevuttah ei voi kehuo.
 1. Kylyn trupa hänellä on luajittu tavallisešti, kuin ni monella ihmiselläpyörieštä asbestisementtiseštä truvašta.
 1. Van’a kuiteski akottu, löyty hänellä Ninka-moršien Priäžäštä.
 1. A Fed’ua hänellä talošša ei ni tarviče.