Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 229 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
211 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Uništused eläba meiden hengiš!
 1. Ed usko, äjak kuhmuid libui meiden ocile!
212 вепсский библейские тексты (переводные) Uz’ käsk
 1. Iisus sanui: «Kuna minä mänen, sinä ed voi nügüd’ tulda minunke, a möhemba tuled
 1. Todest tozi sanun sinei: ei ehti kukoi launda, kut sinä koumašti sanud, miše ed tunde mindai
213 вепсский Северновепсский
сказки Van’ka i koza
(Ванька и коза)

 1. Ot’ ižand tütren kodišpei küks’:
  - Mäne kuna kandab, ed veinu kozad sötta i d'otta.
214 вепсский библейские тексты (переводные) Varaida verhid akoid
 1. 6 Ku sinä tahtoižid tedištada hänen elon matkan, ka teda:
  sen matkad oma koverad, sinä ed tedišta niid.
 1. 8 Kävele edemba verhas akaspäi,
  ala lähene hänen verajannoks,
  9 miše ei antta ičeiž tervhut toižile
  i ičeiž vozid mokičijale,
  10 miše sinun vägel ei täuduižigoiš verhad,
  i miše sinun radod ei mänižigoi verhaze pertihe,
  11 miše ed voikaiži jäl’ghe,
  konz sinun hibj da lud zavodiba väl’düda,
  12 da miše ed sanuiži: «Mikš minä en otand opendust pähä,
  mikš minun südäin ei navedind oiktoid tozisanoid,
  13 mikš minä en kulend minun opendajiden änid,
  mikš en käraudand korvad minun nevojihe?
215 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Varu
 1. Pihkus oli pimed, ed sanu-ki, miše om vaiše nel’l’ časud, näguihe, om jo eht.
216 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Vauktan vesin starinad
 1. Harvoin vasttad ristitun, kudambanke rižad ičtaiž, kuti olet jo amu läheližed sebranikad, kudambanke ed meleta igän eros, kudambal adivoiš oled kuti kodiš.
217 вепсский Северновепсский
сказки Vedehiine
(Водяной)
 1. Hilläšti, babuško, ed ehtnu sötta sina mindei, ni d'otta, a ehtid straščaida.
 1. Ed mäne sugašt’ da zerklošt’ otmaha, mäd vedehiižele tütreks.
 1. Hilläšti, babuško, ed ehtnu sötta-dötta sina mindei, a ehtid straščaida.
218 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Veroiden Tedolang
 1. MIDÄ ED TEGE ČOMUDEN TÄHT...
 1. Huled pidi hijoda jäpurahal, siloi ned pit’kha linneba rusttad pertiš, vaiše jäl’ges huliden nahk haukteleb i linneb kibed, da midä ed tege čomuden täht.
 1. Ende sarafonad neiččil oliba pit’käd, ka ed homaiče ühtnägoi om-ik neižne kapos vai om lihav.
219 вепсский библейские тексты (переводные) Vihan i ridan polhe
(Vihan i ridan polhe)
 1. 26Todeks sanun sinei: sigäpäi sinä ed lähte, kuni ed maksa kaiked jäl’gmäižehe kodrantahasai
220 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Voik
 1. Ed ved’ kaiked sinä sanund-se,
  Ed ved’ kaiked meile jätand-se.
 1. Ka i ičhižid ed žal’l’oičend,
  Mamad-Marjad ed kaičend,
  Edel aigad jätid raukaižen,
  Jätid nähta mustan päiväižen.
 1. Voi , Kol’a, mikš rigehtid,
  Toižhe čurha uitta kiruhtid,
  Ed jo sinä libu jaugoile,
  Ed jo sinä sil’mid avaida,
  Ed jo sanu sulid sanaižid,
  Ed jo sanu veslid vaihuzid.