Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 174 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
141 вепсский Средневепсский восточный
диалектные тексты Praznikad, verod, puheged, keitmine, kodiradod
(Праздники, обряды, заговоры, кулинария, хозяйственные занятия)
 1. - Ižand ümbärdab.
142 вепсский Средневепсский восточный
диалектные тексты Primetad
(Приметы)
 1. Udon läväižen stroib ižand, ruun’aib pohg’an i semendab kuumeiččed güväd: ozran lehmživatan täht, rugihen hebon täht, kagran semendab lambhiden täht, miše plodihezoiš pahemba neno živataižed da elotaiž.
143 вепсский Средневепсский восточный
диалектные тексты Primetad
(Приметы)
 1. Homesuu, eduu päivin’kad ižand lugeb dengäd, emag käup vedele, top vädran vet, nuustatap lapsid’ i käskep pestakse nečiu veduu.
 1. Gürginpään ižand tulop pagastaupäi, otab seglan, panob seglha liibäd kaurigan i g’umalan, proidub ümbri živatoiš kuume kerdad i potom pästab irdalo vähäižeks.
144 вепсский библейские тексты (переводные) Pühä Heng tuleb Abutajaks
 1. 22Judaei se Iskariotsanui hänele: «Ižand, mikš teged muga?

 1. 30Enambad en pagiže teidenke, sikš ku mirun ižand om jo läheli.
145 вепсский библейские тексты (переводные) Rahad, kudambad oli anttud käskabunikoile
(Rahad, kudambad oli anttud käskabunikoile)
 1. 19Pit’käs aigas päliči ižand pördihe i küzui käskabunikoil, midä tegiba hänen rahale.

 1. 20Se, kudamb oli sanu viž talantad, toi toižed viž ližaks i sanui: «Ižand,
 1. 21Ižand sanui hänele: «Hüvä!

 1. 22Mugažo se, kudamb oli sanu kaks’ talantad, tuli i sanui: «Ižand, sinä andoid minei kaks’ talantad.

 1. 23Ižand sanui hänele: «Hüvä!
 1. 24Sid’ tuli se-ki abunik, kudamb oli sanu ühten talantan, i sanui: «Ižand,

 1. 26Ižand sanui hänele: «Sinä, paha i lašk abunik!
146 вепсский Северновепсский
сказки Reduvarvei
(Замарашка)
 1. Ivan-carevič ižand ka, Ivan-carevičale anttihe kruušta, viičen dei: «Na, kruuši».
147 вепсский библейские тексты (переводные) Samarialaižed käraudasoiš Iisusaspäi
(Samarialaižed käraudasoiš Iisusaspäi)

 1. 54Konz hänen openikad Jakov i Joan kulištiba necen, sanuiba: «Ižand,
148 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Segoinuded lindud. 1 PALA. 1-3. lugu
 1. Ka völ kaiv-ki oli kaidud läzsidä ei voind tehta kaikutte ižand.
149 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Segoinuded lindud. 1 PALA. 7-9. lugu
 1. Abuta, Ižand...”
150 вепсский библейские тексты (переводные) Sobatan ižand
(Sobatan ižand)
 1. 8Mehen Poig om sobatan-ki ižand