Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 170 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
21 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Heimpäiväd Estinmal
 1. Kül’betiš voib ištta laučal, a elopertiš kulištada, kut päčiš räzaidaba haugod, kut koraidaba magates pertin emäg da ižand, nägištada mitte söm heil om vaumitud stolal.
22 вепсский библейские тексты (переводные) Hüvä i hond käskabunik
(Hüvä i hond käskabunik)
 1. 45«Olgat kuti se todesine i melekaz käskabunik, keda hänen ižand om pannu abunikoiden kacujaks, miše hän andaiži toižile abunikoile sömäd ičeze aigan.
 1. 46Ozakaz om se käskabunik, kudamb tegeb muga, i hänen ižand pörttes nägištab sen!
 1. 48No ku käskabunik om paha, hän sanuškandeb ičeksaze: «Minun ižand völ hätken ei tule
 1. 50Hänen ižand tuleb sen päivän, kudambad hän ei varasta, i časun, kudambad hän ei teda,
23 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus eläbzoitab Lazarin
 1. 3Lazarin sizared oigenziba Iisusale vestin: «Ižand, se, keda sinä armastad, läžub
 1. 12Openikad sanuiba: «Ižand, ku hän om uindanu, ka tervneb
 1. 21Siloi Marfa sanui Iisusale: «Ižand, ku olnuižid tägä, minun vel’l’ ei kolnuiži.
 1. 27«Uskon, Ižand», Marfa sanui, «minä uskon, miše sinä oled Messia, Jumalan Poig, kudambale tarbiž tulda mirhu
 1. 32Konz Maria tuli sinna, kus Iisus oli, i nägišti händast, hän lanksi hänen jaugoihe i sanui: «Ižand, ku olnuižid tägä, minun vel’l’ ei kolnuiži
 1. «Ižand, tule kacmaha», sanuiba.
 1. 39«Heitkat kivi», käski Iisus, no Marfa, kollijan sizar, sanui hänele: «Ižand, hän haižub jo.
24 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus eläbzoitab leskiakan poigan Nainas
 1. 13Konz Ižand nägišti leskiakan, hänele tegihe žal’ händast, i hän sanui: «Ala voika
25 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus endustab, miše Petr hül’gaidab händast
 1. 31Ižand sanui: «Simon, Simon!
 1. 33Petr sanui hänele: «Ižand, sinunke minä olen vaumiž mända kut türmha muga surmale-ki
26 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus gadaralaižiden mas
 1. 19No Iisus kel’di händast i sanui hänele: «Mäne kodihe ičhižidennoks i sanu heile, midä Ižand tegi sinun täht, kuverdan armoid hän andoi sinei
27 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus i sadanpämez’
(Iisus i sadanpämez’)
 1. «Ižand,
 1. 8No sadanpämez’ sanui: «Ei, ižand,
28 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus i Zakhei
 1. 8No Zakhei sanui Ižandale kaikiden edes: «Ižand!
29 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus käveleb vetme
(Iisus käveleb vetme)
 1. 28Siloi Petr sanui hänele: «Ižand,
 1. «Ižand, päzuta mindai
30 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus kükseb pahan hengen
 1. 24Siloi prihan tat kerdalaz kirgouzi kündliš: «Minä uskon, Ižand!