Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 60 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
21 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kaičuz
 1. Vaiše suriš lidnoiš da küliš ristitud saupsihe ičeze pertiš, irdale lähttes sud krepiškanziba, sil’mäd očkiden taga peitäškanziba, käzile sormikod paneškanziba, a jäl’ghe irdad muilanke käded da rožan čomašti pezeškanzibanikut Gaved’ ei voi sada rahvast.
 1. A kazvatajad sumkad otiba, söndan da zelläd saiba, käded čomašti peziba da magatamha paniheeht jo tuli.
22 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kargaidajad lindudHronika-kirjutez
 1. Sid’ minun sil’mäd möst avaižiheümbri tutabad i tundmatomad modod, kenen-se käded, vacale om pandud mi-se märg, ristituiden äned, kenen-se voik...
23 вепсский диалектные тексты KÄZI
(рука)
 1. iškta käded
 1. ende išktihe käded sajan edes
 1. käded sidoda
 1. nece rad käded sidoi, en voi nikuna ajada
 1. rušta käded
24 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Koume sebrad – üks’ vägi
 1. No ei sa laskta käded.
25 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kuldaižed käded (Vepsläine mastar’ Vehkojaspäi)
 1. Kuldaižed käded

  Ivan F’odorovič navedi kävelta mecha ei vaiše mectamaha, no keradamha meckaluid-ki.
 1. Hänen käded oma vaumhed nügüd’-ki tehta midä-ni, no sil’mäd ei nähkoi nimidä.
26 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kuldaižed käded da melekaz pä
 1. I sen täht ei pida noidasišt väged, pidab kuldaižed käded da melekaz .
27 вепсский Средневепсский западный
диалектные тексты Kut kävin’ mecoid’ samha
(Как я охотился на глухарей)

 1. Minei i jougad i käded i kaik sijad ...
28 вепсский Средневепсский западный
диалектные тексты Kut svad’ban spravitas
 1. Pajatab, pajatab malitvoid, a sit’ otab hiid’ kädes tabadab, paneb risthas käded.
29 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Lämäd muštlotesed
 1. Konz hän vii paginan, hän ot’ sinun käded ičeze käzihe da kacii sinun sil’mihe.
30 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Lapseline Varvoi
 1. uništi Varvoi i lendi käded taivhannoks.