Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 60 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
31 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Lehtišton lähtend
 1. Hän leviti käded i pölähti ühtes murdoidme erimujuižiš lehtišpäi.
32 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Mäggärv’. Külä, kudambas minä rodimoi
 1. I naku nece komun’aka paimendab heboid, a siriči astub tesarihe arboimaha Uudoi-t’otoi, käded čokaitet sel’gän taga.
33 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Maman starin armhas poigaižes
 1. Minä kacuin poigan käded da jougad-se.
34 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Meiden sebranikad verhas mas
 1. No kaikjal pidab kävelta maskas, sormikoiš, pidab pidäda matkan toine toižespäi da pesta käded antiseptikal.
35 вепсский диалектные тексты MEZ’. RISTIT. Vepsläižed muštatišed
(ЧЕЛОВЕК. Вепсские пословицы и поговорки)
 1. Verhad käded hüväd, a ei olgoi südäimen mödhe.
 1. Käded oma ühted, ei ole niid ühesa.
 1. Sil’mäd varaidaba, a sogedad käded radaba.
36 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Mezimujuižed sil’mäd
 1. Tat pezi käded, sid’ pezi veičen, pühki sen käzipaikaha i pani tagaze hodraha, a hodran pani sapugsärehe.
37 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Mikš tähthile tarbiž maha?
 1. Nagrauzi, veri sel’gäle i leviti käded.
38 вепсский диалектные тексты MODPOLIŠK
(щека)
 1. käded kormanoihe, da kaiken peksab-ki modpoliškol
39 вепсский библейские тексты (переводные) Nevondad da opendused
 1. 10 Magadahtad, nukahtad,
  vähäižen venuhtad käded ristati,
  11 i sid’ tuleb-ki sinun gol’l’uz’,
  mairiž tuleb kuti vargaz.
 1. 16 Täs om kuz’, mittušt ei navedi Ižand,
  kut seičemed-ki, mitte om hänele vastmel’he:
  17 ülendelijad sil’mäd, kelaz kel’,
  käded, miččed vodataba oiktoiden vert,
  18 südäin, mitte tagob pahoid himoid,
  jaugad, miččed rigehtiba pahoile radoile,
  19 kelaz todištai, kudamb pagižeb tühjad
  da semendab ridoid velliden keskes.
40 вепсский диалектные тексты NEVONDAD. Vepsläižed muštatišed
(СОВЕТЫ. Вепсские пословицы и поговорки)
 1. Pidä käded kodiš.
 1. Kus kibed, sigä käded, a kus armaz, sigä sil’mäd.