Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 48 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
11 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Jumal andoi minei ozan
 1. Kaik tedam hänen kirjoid, paksus otam kädehe hänen vajehnikoid, lugem hänen runoid.
12 вепсский диалектные тексты KÄZI
(рука)
 1. sada kädehe
 1. haug’ oli sur’, ka en voind sada kädehe
13 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kipinä vaumičese jubilejaks
 1. klassahasai nece kulehtez anttas kaikuččele openikale kädehe (lapsile, kudambad opendaba školiš vepsän kel’t) ilma maksuta.
14 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kolumba
 1. Oti Kolumba kädehe čapižen kaglrenghaiženke i kumarzihe, miše sidoda kužud čapižehe.
15 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kuldaižed vepsläižed sanad
 1. Armas Mišin konz-se sanui: vaiše armastuz ičeze kel’he käski lujas äjile otta pirdimen kädehe i zavot’t’a kirjutada maman kelel”.
16 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Kut heinäd tehtihe
 1. Vähäižen lebaitas, ottas haravod kädehe i haravoitas heinäd lainhuzile (valoihe).
17 вепсский Средневепсский западный
диалектные тексты Kut koljan maha pandas
 1. Pandas venčikon ocale, poddorožnijan kädehe da muga.
18 вепсский Средневепсский западный
диалектные тексты Kut nel’kimčed pravat’t’as?
 1. Kaik sijad, časud kädehe i kaik.
19 вепсский Средневепсский западный
диалектные тексты Kut pölvhan kazvatimei
(Как мы лен выращивали)

 1. Nečile loudale siižutatei, otad pölvast min' vįid kädehe tabata i terebid.

 1. Völ koumanz’ kerd pidäb händast kädehe otta.

 1. Pidäb händast völ otta kädehe.
20 вепсский Средневепсский восточный
диалектные тексты Kut spravitadas ličindhiinil’
(Как лечат травами)
 1. Konz rungun kibištab, siloi pandas ristitun kündusele, üks’ otab ludaižen kädehe, a toine otap kirfhen i iškeb ludaštme i čapetas; üks’ küzub: «Mida čapad», toine sanub: «Ut'ugan».