Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 48 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
41 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Segoinuded lindud. 1 PALA. 4-6 lugu
  1. Mamoi mušteli, kut miččed-ne mužikad tuliba tatainnoks bumagad i vin kerdal, jotiba händast humalahasai, jäl’ges andoiba kädehe kirjutimen i käskiba panda nimen.
42 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Seičemevozne tütär
  1. Toižel päiväl tütär pani päle verkon, oti pün kädehe, raccasti jänišad da ajoi kodimištoho.
43 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Tal’vut-šal’koda
  1. Kenele tarbiž lähtta mecha haugoihe, se paneb päle tulupan, kädehealaižed da jaughavillakod.
44 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Tärktad keväden päiväd
  1. Äipäivän kaikutte ristit eci ičeleze kovad mujutadud munad, sikš ku kaiken oli muniden voibištelendüks’ ristit oti munan kädehe, a toine ristit iški ičeze munal.
45 вепсский Северновепсский
сказки Tütrindam
(Неродная дочь)

  1. Nece ladi kožližen, samluden sidei, värtnäižen kädehe i kezerdaškanz'.
46 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Uništused eläba meiden hengiš!
  1. Siloi kingitan sadud lahjoid kädehe, miše ei jätta niid unehe.
47 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Varu
  1. Natoi libui kombuilpäi, oti kädehe kanfetan i pani juriden alle vaihidenke:

    Ižandaižed-emägaižed!
48 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Veroiden Tedolang
  1. Palad oliba vaumhikš tehtud, tuleb aig vajehtada, neglan kädehe i kaik om vaumiž.