Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 103 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
31 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus tegese tetabaks
(Iisus tegese tetabaks)
 1. Hänennoks todihe kaikid läžujid: keda mokičiba erazvuiččed kibud, keda pahad henged, keda ičhine peksi, mugažo ičeze kibul läžujid, i hän tegi heid tervhikš.
32 вепсский библейские тексты (переводные) Iisus tervehtoitab Simonan anopen i toižid läžujid
(Iisus tervehtoitab Simonan anopen i toižid läžujid)
 1. 32Ehtkoižel, konz päiväine oli lasknus, Iisusannoks todihe kaikid läžujid i mugomid, kenes eliba pahad henged.
33 вепсский библейские тексты (переводные) Ižandan varaiduses
 1. 17 Tabakaz mez’ voib tehta tühjad,
  a ken tegeb pahad ičeze tahtol, sidä niken ei navedi.
 1. 19 Pahad kumardasoiš hüviden edehe,
  jumalatomad koverdasoiš tozioiktoiden verajannoks.
 1. 22 Ei-ik segoikoi ned, ked tahtoiba toižile tehta pahad?
34 вепсский библейские тексты (переводные) Ižandan varaiduses
 1. 30 Pil’kištaden sil’mid se mez’ sekoib mittušt-ni pahut,
  lapištaden kel’t tegeb pahad.
35 вепсский библейские тексты (переводные) Ižandan varaiduses
 1. 11 Pahantegii ecib vaiše pahad,
  ka hänennoks oigetas angel, kudamb ei žal’l’oiče händast.
36 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Jumal andoi minei ozan
 1. Ku minä en tegend necidä radod, ka niken ei sanunuiži nimidä pahad minun polhe.
37 вепсский библейские тексты (переводные) Jumalan käsköd i tatoiden käsköd
(Jumalan käsköd i tatoiden käsköd)
 1. 4Jumal om käsknu: «Ole hüvä ičeiž tatale i mamale» i «Ken sanub pahad tatale i mamale, ka todeks händast tarbiž surmita
38 вепсский библейские тексты (переводные) Jumalan käsköd i tatoiden käsköd
(Jumalan käsköd i tatoiden käsköd)
 1. 10Moisei om sanunu: «Ole hüvä ičeiž tatale i mamale» i «Ken sanub pahad tatale i mamale, ka todeks händast tarbiž surmita».
39 вепсский библейские тексты (переводные) Jumalan Poigan vald
 1. Ned, ked oma tehnuded pahad, eläbzuba, i heid sudiškatas
40 вепсский библейские тексты (переводные) Jumalatomid kükstas
 1. 10 Jumalatoi tahtoib pahad,
  hän ei žalleiče ičeze sebranikoid.